• Home
  • Coronavirus actueel beleid Kindergarden
KG Header Algemeen2 small
KG Header Algemeen2

Coronavirus: actueel beleid Kindergarden

Laatste update: dinsdag 19 mei

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat alle basisscholen en de kinderopvang weer open mogen vanaf maandag 11 mei. We zijn heel blij dat we onze deuren weer kunnen openen voor alle kinderen. Naast de reguliere opvang blijven we ook noodopvang bieden voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen. De manier waarop we de kinderdagopvang en BSO op een veilige en verantwoorde organiseren, verschilt per vestiging. Wil je hier meer informatie over, neem dan contact op met je vestigingsmanager.

Op de website van de Rijksoverheid vind je hierover meer informatie.

Noodopvang: welke kinderen mogen gebracht worden?

Na 11 mei blijven we ook noodopvang bieden voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen. Voor de meest actuele lijst van cruciale beroepsgroepen kun je terecht op de website van de rijksoverheid. Neem contact op met noodopvang@kindergarden.nl als je nog geen noodopvang bij ons hebt, maar dat wel zou willen. Onze collega’s van klantrelatie bekijken samen met de vestigingen of we ruimte hebben. 

Milde gezondheidsklachten

Als kinderen de volgende milde verkoudheidsklachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden mag een kind NIET naar de vestiging komen. Als het kind of een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft, mag het kind ook niet naar de (nood)opvang. Ontwikkelt je kind gedurende de dag deze klachten, dan nemen wij contact op met het verzoek je kind op te halen.  Pedagogisch medewerkers zijn gedurende de dag alert op het ontstaan van verschijnselen zoals koorts, kortademigheid en uitslag. Bij zorg wordt er direct contact opgenomen met je.   

 

Iedereen die klachten ervaart zoals hoesten, neusverkoudheid en/of koorts, blijft thuis tot de klachten minstens 24 uur voorbij zijn.

 

Er zijn 2 uitzonderingen bepaald door het RIVM: 

  1. Kinderen met bekende chronische luchtwegklachten mogen wel naar Kindergarden komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kinderen die last hebben van hooikoorts of astma.
  2. Om te voorkomen dat kinderen langdurig niet naar Kindergarden kunnen komen is er het volgende bepaaldKinderen met nieuw ontstane luchtwegklachten die langer dan een week aanhouden en daardoor niet naar Kindergarden mogen komen, kunnen worden verwezen naar een GGD-arts voor een COVID-19 test (dus niet naar de huisarts). Wanneer deze test negatief is, kan een kind weer naar Kindergarden komen.  Let op: Het kan zijn dat de GGD niet in wil/kan gaan op het verzoek tot het uitvoeren van een test. In dat geval kan een kind zolang het klachten heeft niet naar Kindergarden komen.   

In beide situaties geldt dat bij veranderingen in het klachtenpatroon, je kind alsnog thuis moet blijven. 

Compensatieregeling

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.

De compensatieregeling vanuit de overheid loopt door zo lang de gedeeltelijk openstelling van de basisisscholen duurt. Zie ook de website van de Rijksoverheid.

Heb je nog vragen?

Bekijk dan even de veelgestelde vragen van ouders m.b.t. kinderopvang op de website van de Rijksoverheid.

Blijf op de hoogte

Wij blijven alert en houden je via deze webpagina op de hoogte van eventuele verdere maatregelen om jullie kinderen en onze medewerkers veilig en gezond te houden. 

Wij hebben bij Kindergarden een projectgroep die dagelijks bijeenkomt en updates van het RIVM en de GGD monitort. De projectgroep stemt tevens regelmatig af met het centrale Bright Horizons team in de USA en UK. Deze afstemming is omdat Kindergarden onderdeel is van Bright Horizons, één van de grootste kinderopvangorganisaties ter wereld.

×