• Home
  • Privacyreglement
Kinderopvang Kindergarden
Kinderopvang Kindergarden

Kindergarden biedt een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen en vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt. Het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving behelst eveneens het zorgvuldig omgaan met privacygegevens van klanten en personeel. Kindergarden voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Verwerking van persoonsgegevens binnen de kinderopvang vallen onder het vrijstellingsbesluit Wbp en hoeven daarom niet gemeld te worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Voor het verwerken van foto’s en filmpjes van kinderen wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).

Wij werken op dit moment aan een uitgebreid privacyreglement.

×