Klachtenformulier

Je kunt jouw formele klacht indienen via onderstaand formulier. Indien je klacht uit meerdere onderwerpen bestaat, verzoeken we je om voor elke klacht een apart formulier in te vullen. 

Meer weten over het klachtenproces? Het klachtenreglement van Kindergarden is terug te vinden in de OuderApp onder ‘Locatie’ - ‘Algemene informatie’.

Mijn gegevens

Gegevens kind

Gegevens met betrekking tot de klacht

    ​​​​