13 KG kinderen en PM little detail photography 13 lowres
13 KG kinderen en PM little detail photography 13 lowres

Aparte speelhoekjes, speelgoed op ooghoogte van je kind, indeling in horizontale groepen, elke dag een warme lunch – alles wat we doen, alles wat we aanbieden is onderbouwd.

Het pedagogisch programma van Kindergarden omarmt de meest waardevolle inzichten en principes van de beste inspirators. De visies van Rudolph Steiner, Emmi Pikler, Marianne Riksen-Walraven, Reggio Emilia en Maria Montessori liggen er aan ten grondslag. De praktische uitwerking vind je in Wereldwijs, ons pedagogisch programma.

Highlights van onze aanpak

Help mij het zelf te doen

Een kind heeft een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. Het leert te doen wat het leuk vindt en eigen keuzes te maken. Dat geeft zelfvertrouwen. Voor alle activiteiten is het proces belangrijker dan het resultaat. Het gaat erom dat kinderen leren, ervaren en zelf ontdekken. Als we met ze knutselen gaat het erom dat ze de materialen kunnen voelen, bekijken, ruiken en ervaren hoe dingen werken.

Naar elkaar luisteren

De mening van kinderen telt bij Kindergarden. Door een actieve luisterhouding van onze medewerkers voelt een kind zich serieus genomen en ervaart dat het meetelt. Ieder kind kan zichzelf zijn, omdat we uitgaan van gelijkwaardigheid. We leren kinderen om rekening te houden met elkaar en om verantwoordelijkheid te nemen.

Respect

Op een respectvolle manier communiceren is belangrijk voor een positief zelfbeeld. Door gerichte vragen te stellen nodigen we uit tot vertellen en nadenken. We vragen niet: ‘Wat heb je gisteren allemaal gedaan?’ maar: ‘Ik hoorde dat je naar de dierentuin bent geweest. Welke dieren heb je daar allemaal gezien?’ Communiceren betekent ook dat we kinderen voorbereiden op activiteiten en vertellen wat we gaan doen.

Jouw kind Wereldwijs

Om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van je kind, staan we stil bij de verschillende ontwikkelingsfasen die ieder kind doorloopt. Met ons pedagogisch programma Wereldwijs krijgen onze medewerkers handvatten aangereikt om elk ontwikkelgebied van je kind te stimuleren.

Wat betekent ons pedagogisch programma in de praktijk?

Een paar voorbeelden:

  • Huiselijke inrichting voor vertrouwen en rust
  • Vast dagritme zodat je kind weet waar het aan toe is
  • Vaste medewerkers op de groep, zodat je kind niet onnodig hoeft te wennen aan nieuwe gezichten
  • Speelgoed op ooghoogte waar je kind bij kan. Zo helpen we kinderen het ‘zelf te doen’ en te kiezen
  • Eigen moestuin in de tuin. Dat draagt bij aan het leren zorgen voor de wereld om je heen
  • Warme lunch voor het ontwikkelen van een gezond eetpatroon 
  • Variatie aan activiteiten. Je kind leert zo wat het leuk vindt

Benieuwd?

Bel 020-423 54 22 voor een vrijblijvend bezoek aan een van onze vestigingen.

Vraag een rondleiding aan

Onze 3 kinderen hebben een fantastische tijd gehad. Ik weet zeker dat ze zich mede door Kindergarden hebben ontwikkeld tot wie ze nu zijn.”

jeroentendex small1

Jeroen den Tex

vader van Kindergarden Amsterdam Vondelstraat
jeroentendex small1
×