Maak kennis met ons vestigingsteam

Lees hier welke teamleden er allemaal kunnen zijn op een Kindergarden vestiging. We hebben namelijk onze teams zo samengesteld dat onze pedagogisch medewerkers al hun tijd aan jouw kind kunnen geven. Onze pedagogisch medewerkers op de BSO kunnen zich namelijk helemaal toeleggen op de kinderen, omdat ze worden ondersteund door collega’s op de groep. Zo verzorgt de huishoudelijk hulp het buffet en de snacks en is de BSO coördinator samen met de vestigingsmanager verantwoordelijk voor de begeleiding van medewerkers, de administratie en voor praktische vragen van ouders. Door zo samen te werken hebben we alle tijd voor de begeleiding en ontwikkeling van jouw kind.

Doen waar je goed in bent

We vinden het belangrijk dat iedereen doet waar hij of zij goed in is. Daarom werkt elke vestiging met een vast, enthousiast team en vaste oproepkrachten. Op deze pagina lees je waar een vestigingsteam uit kan bestaan.

Pedagogisch medewerkers

Elke groep heeft een vast team van pedagogisch medewerkers. Uiteraard heeft iedereen een pedagogische opleiding afgerond op MBO of HBO niveau. Kwaliteit en veiligheid zijn ontzettend belangrijk voor ons, daarom hebben we de Kindergarden Academie opgericht. We geven er cursussen, trainingen en inspiratiesessies voor onze medewerkers. Op deze manier heeft iedereen de mogelijkheid bij te blijven en zich te blijven ontwikkelen.

Als pedagogisch medewerker op de BSO vind ik een uitgebreide overdracht belangrijk. Als ouder breng je je kostbaarste bezit bij Kindergarden. Hoe komt je kind uit school? Waar heeft het plezier in? Hoe uit het zijn of haar emoties? We willen de tijd tussen schooldag en avond ontspannend, leuk en leerzaam maken.

Marjolein de Wild
Pedagogisch medewerker BSO bij Kindergarden

De vestigingsmanager 

De vestigingsmanager is vrijgesteld van werkzaamheden op de groep. Daardoor kan zij zich helemaal richten op het reilen en zeilen van de vestiging en haar teamleden. Zij of hij ontvangt nieuwe ouders, doet de intake en geeft een rondleiding. De vestigingsmanager heeft een HBO opleiding of universitaire studie, zoals psychologie of pedagogiek, óf is intern opgeleid. Ook onze vestigingsmanagers worden voortdurend bijgeschoold via de Kindergarden Academie. Voor jou als ouder is de vestigingsmanager echt het aanspreekpunt.

Mijn functie is zo ingericht dat ik al mijn tijd kan besteden aan deze vestiging. Ik kan mijn team de aandacht geven die het verdient. Mijn deur staat altijd open voor ouders met vragen of voor een praatje.

Marloes Janssen
Vestigingsmanager Amsterdam Vondelstraat

BSO coördinator

Afhankelijk van de grootte van de vestiging kan het team worden uitgebreid met een BSO coördinator. Zij of hij neemt de specifieke BSO taken over van de vestigingsmanager, zodat de BSO naast het kinderdagverblijf ook die aandacht krijgt die het nodig heeft. 

De adjunct-vestigingsmanager

Elke locatie van Kindergarden heeft een adjunct-vestigingsmanager: de steun en toeverlaat van de vestigingsmanager. Mocht die afwezig zijn, dan vangt de adjunct het werk tijdelijk op. Daarom is de adjunct ook (deels) vrijgesteld van werkzaamheden op de groep.

De pedagogisch expert

Bij elke Kindergarden vestiging kun je vertrouwen op kwaliteit in zorg en begeleiding. Daarom is er een pedagogisch expert die verantwoordelijk is voor de pedagogische kwaliteit op de vestiging. Zij of hij ziet erop toe dat iedereen werkt vanuit de pedagogische visie van Kindergarden en of elke ruimte leerrijk en uitdagend is ingericht voor de kinderen.

De huishoudelijk medewerker

Alles schoon, fris en opgeruimd. Op een plek waar elke dag kinderen zijn, is dat heel belangrijk. Op elke vestiging zorgt de huishoudelijk medewerker daarvoor. Ook verzorgt zij of hij elke dag het buffet en de gezonde snacks en op de woensdag en vrijdagen de lunch, voor de kinderen en het team.

De preventiecoach

Juist op een plek voor kinderen moet het team op de hoogte zijn van de laatste richtlijnen op gebied van veiligheid en gezondheid. Daarom werkt er op elke vestiging een preventiecoach. Dit is een pedagogisch medewerker die de vestigingsmanager ondersteunt bij alles wat betrekking heeft op veiligheid en gezondheid. Onze preventiecoaches worden elk jaar opnieuw getraind.

Vaste flexmedewerkers

Omdat Kindergarden hecht aan veiligheid en rust voor de kinderen, werken we met vaste invalmedewerkers uit onze flexpool. We hebben er nadrukkelijk voor gekozen om niet met uitzendkrachten te werken, maar te kiezen voor goed opgeleide medewerkers die deel uitmaken van ons team. Deze collega’s springen bij als er iemand ziek is, en vallen bijvoorbeeld in tijdens vakanties of verlof. Op deze manier kunnen we zorgen voor bekende, vertrouwde gezichten op de groep.

    ​​​​