Op onze dreumesgroepen

Dreumesen hebben bij ons een eigen groep, hierdoor kunnen onze pedagogisch medewerkers echt inspelen op wat ze nodig hebben. Hoe we dit doen? Door goed naar ze te luisteren, maar ook door onze inrichting en spelmateriaal af te stemmen op hun behoeftes.

Van alles twee stuks

Dreumesen spelen graag naast elkaar en nog niet met elkaar. Ze doen elkaar graag na en daarom bieden we bijvoorbeeld altijd minimaal twee werkjes/spelmaterialen aan, zodat ze elkaar na kunnen doen. Ook voorkomen we zo onnodige strijd om hetzelfde spelmateriaal. Delen is in deze leeftijdsfase namelijk nog erg moeilijk. 

Drang om te bewegen

Dreumesen hebben een enorme behoefte om te bewegen. Daarom bieden we ze de mogelijkheid om te klimmen, glijden en rennen en zie je op elke dreumesgroep meubilair dat het bewegen extra stimuleert. Er is gelegenheid om ergens op te klimmen, onderdoor te kruipen of achterlangs te lopen. Een dreumes kan zo de hele dag oefenen en zijn drang om te bewegen kwijt. Het mooie is dat met name de grove motoriek op deze manier ook wordt ontwikkeld. 

Onze inrichting helpt ontwikkelen

Bewegen is belangrijk, maar dreumesen hebben ook een uitdagende, overzichtelijke ruimte nodig om zich te ontwikkelen en tot rust te komen. De ruimte zelf en de materialen op de groep helpen en stimuleren daarbij. We zetten deze echt in als ‘derde pedagoog’ waar ze van leren (kinderen leren namelijk ook van jou en van elkaar).
Een dreumes verzamelt bijvoorbeeld graag. Daarom vind je op een dreumesgroep volop mogelijkheden om dingen in mandjes te doen. Zo laten we de inrichting bijdragen aan de ontwikkelbehoefte van het kind. En op een dreumesgroep bieden we bovendien nooit te veel verschillende materiaal tegelijk aan. Hierdoor kunnen de dreumesen zich echt richten op spelen en leiden we ze minder af.

Kleinere groepjes voor rust

Op onze dreumesgroepen splitsen we de groep regelmatig op in kleinere groepjes. Zo kunnen we de activiteiten beter afstemmen op de verschillende ontwikkelingsniveaus binnen de groep. Ook zorgt dit voor meer rust tijdens de activiteit zelf. 
    ​​​​