Op onze peuterplusgroepen

Straks naar de basisschool? Met onze peuterplusgroepen proberen we de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden. Peuters van deze leeftijd hebben nog steeds een grote fantasie. Dat zorgt ervoor dat de magische wereld en de echte wereld door elkaar heen lopen. En dit levert soms geweldige situaties op! Peuters richten zich vooral op ‘zelf doen’ en zelfstandigheid. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen. Hoe fijn is het als je kind straks vol zelfvertrouwen aan zijn of haar schooltijd begint?

'Zelf doen' en zelfstandigheid

Vanaf het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, zie je dat er meteen een beroep wordt gedaan op hun zelfstandigheid. Van het zelfstandig aankleden en naar het toilet gaan, tot kringgesprekjes of het aanbieden van eigen werkjes. Daarom richten we ons met de peuterplusgroep op activiteiten die hun zelfstandigheid bevorderen en stimuleren we een grote mate van ‘zelf doen’. Zo hebben we bijvoorbeeld op elke peuter(plus)groep een 'tafeldekkastje' staan. De peuters helpen altijd bij het tafel dekken. Naast het feit dat dit leerzaam is, is het ook een natuurlijke overgang van het speel- naar het eetmoment. 

Ontwikkeling bepaalt

De ontwikkeling die peuters doormaken in de leeftijd van 30 t/m 48 maanden gaat snel en wisselt sterk per kind. Daarom kijken we bij de doorstroom van de peutergroep naar de peuterplusgroep idealiter naar de ontwikkeling van een kind. En wanneer er een plekje beschikbaar is op de groep.

Afspraken maken

We betrekken kinderen zoveel mogelijk bij het maken van afspraken en het opstellen van (groeps)regels. Daardoor krijgen ze meer controle en voelt de regel ‘eigen’. Ze zullen zich hierdoor sneller aan de regels houden. Het vergroot bovendien hun oorzaak-gevolg inzicht. Ze ontdekken bijvoorbeeld dat er bijna geen zand in de zandtafel meer is na het spel van andere kinderen. De afspraak die zij met elkaar maken: na het spelen met de zandtafel zelf het zand dat er naast is gevallen met stoffer en blik terug in de tafel gieten.

Leren omgaan met emoties

Het is essentieel om veel aandacht te besteden aan de sociale ontwikkeling van peuters. Peuters willen erbij horen en kijken op naar vriendjes en vriendinnetjes. Onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers leren de kinderen om te gaan met empathie, medelijden en sociaal bewustzijn. Vaak gaat het ook om het leren omgaan met emotie en de eigen wil. Deze mogen er zijn; kinderen leren dat hier aandacht voor is. Ze leren gevoelens ook uit te spreken. 

Peuterplusgroep versus peuterplusactiviteiten

Veel van onze Kindergarden vestigingen hebben een of meerdere peuterplusgroepen. Soms laat de grootte van de vestiging dit niet toe, waardoor we alleen een peutergroep hebben. Onze visie blijft dezelfde. Daarom bieden we op deze vestigingen gerichte activiteiten aan voor de kinderen die in de peuterplusleeftijd zitten.

    ​​​​