Ons pedagogisch programma Wereldwijs

Over alles is nagedacht bij Kindergarden, ook over het pedagogisch programma. Ieder kind heeft immers aandacht en begeleiding nodig om zich te ontwikkelen. In Wereldwijs leggen we uit hoe we die aandacht en begeleiding geven en waarom we het juist op die manier doen. Wereldwijs is de perfecte houvast voor onze pedagogisch medewerkers, omdat we alles heel uitgebreid en doordacht hebben vastgelegd.

Ontwikkelgebieden

Wereldwijs heeft zes ontwikkelgebieden vol positieve en leerrijke ervaringen. Elk ontwikkelgebied staat voor een onderdeel van de ontwikkeling van een kind. Dit zijn:

  • Motorische ontwikkeling

  • Taal- en spraakontwikkeling

  • Cognitieve ontwikkeling

  • Creatieve- en fantasieontwikkeling

  • Persoonlijkheidsontwikkeling

  • Sociale ontwikkeling

De kern van alle ontwikkelgebieden is respect voor de vrijheid van het kind om zelfstandig beslissingen te nemen. Kinderen krijgen de ruimte om veel zelfstandig te onderzoeken, te imiteren en te leren. Er is aandacht voor een gezonde leefwijze met vaste ritmes en veel tijd voor beweging en buitenspelen.

Inspiratie voor Wereldwijs

Bij Wereldwijs baseren we ons op de inzichten en principes van Pikler, Montessori, Steiner, Reggio Emilia en Riksen-Walraven. Bij al onze inspirators gaat het er om dat kinderen zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelen en tevreden zijn: het gaat om hun ontwikkeling. Het uitgangspunt is een goede balans tussen het aanbieden van rust en activiteit. Hiervoor is een duidelijke structuur van de dag heel belangrijk. In het kort: we zorgen voor een leerrijke omgeving die helemaal afgestemd is op de belevingswereld van het kind. We zorgen ook voor een duidelijk dagritme en voor de beste groepsindeling.

Gerelateerde info

Waar is onze werkwijze op gebaseerd bij onze KDV's?

Ieder kind heeft aandacht en begeleiding nodig om zich te ontwikkelen. In Wereldwijs, ons pedagogisch programma, leggen we uit hoe we die aandacht en begeleiding geven en waarom we het juist op die manier doen. Wereldwijs is de perfecte houvast voor onze pedagogisch medewerkers, omdat we alles heel uitgebreid en doordacht hebben uitgewerkt en vastgelegd. Dankzij dit programma weet jij als ouder ook naar welke ontwikkelpunten onze aandacht uitgaat. In het kort zijn deze: we zorgen voor een leerrijke omgeving, helemaal afgestemd op belevingswereld van jouw kind. We zorgen ook voor een duidelijk dagritme en voor de beste groepsindeling.

Lees meer
Waar is onze werkwijze op gebaseerd bij onze BSO's?

Kinderen van 4 tot 12 jaar ontwikkelen zich razendsnel, ieder op zijn of haar unieke manier.
Alle aandacht en begeleiding op onze BSO’s staan daarom in het teken van die persoonlijke ontwikkeling. Hoe we dit doen, hebben we vastgelegd in ons pedagogisch programma Wereldwijs. Hierin leggen we uit hoe we die aandacht en begeleiding vormgeven en waarom we het zo doen.

Lees meer
    ​​​​