Ons pedagogisch programma Wereldwijs

Over alles is nagedacht bij Kindergarden, ook over het pedagogisch programma. Ieder kind heeft immers aandacht en begeleiding nodig om zich te ontwikkelen. In Wereldwijs leggen we uit hoe we die aandacht en begeleiding geven en waarom we het juist op die manier doen. Wereldwijs geeft houvast voor onze pedagogisch medewerkers, omdat we alles heel uitgebreid en doordacht hebben vastgelegd.

Ontwikkelgebieden

Wereldwijs heeft zes ontwikkelgebieden vol positieve en leerrijke ervaringen. Elk ontwikkelgebied staat voor een onderdeel van de ontwikkeling van een kind. Dit zijn:

  • Motorische ontwikkeling

  • Taal- en spraakontwikkeling

  • Cognitieve ontwikkeling

  • Creatieve- en fantasieontwikkeling

  • Persoonlijkheidsontwikkeling

  • Sociale ontwikkeling

De kern van alle ontwikkelgebieden is dat kinderen zich op eigen tempo en spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Kinderen krijgen bij ons de mogelijkheid om op onderzoek uit te gaan en de wereld om hen heen te ontdekken. We leggen daarmee de basis voor de ontwikkeling van zelfstandige, onbevangen kinderen met een positief zelfbeeld.

Inspiratie voor Wereldwijs

Voor Wereldwijs hebben we ons laten inspireren door de inzichten van verschillende pedagogen en door recent wetenschappelijk onderzoek binnen de pedagogiek. Bij Kindergarden vinden we de autonomie van kinderen belangrijk. We bieden kinderen structuur, bijvoorbeeld door een duidelijk dagritme, en stellen grenzen aan hun gedrag. Daardoor voelen kinderen zich emotioneel veilig en geborgen. Wereldwijs geeft onze pedagogisch medewerkers de handvatten om kinderen de best mogelijke zorg te bieden. Alles om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te stimuleren. 

Gerelateerde info

Waar is onze werkwijze op gebaseerd bij onze KDV's?

Ieder kind heeft aandacht en begeleiding nodig om zich te ontwikkelen. In Wereldwijs, ons pedagogisch programma, leggen we uit hoe we die aandacht en begeleiding geven en waarom we het juist op die manier doen. Wereldwijs is de perfecte houvast voor onze pedagogisch medewerkers, omdat we alles heel uitgebreid en doordacht hebben uitgewerkt en vastgelegd. Dankzij dit programma weet jij als ouder ook naar welke ontwikkelpunten onze aandacht uitgaat. In het kort zijn deze: we zorgen voor een leerrijke omgeving, helemaal afgestemd op belevingswereld van jouw kind. We zorgen ook voor een duidelijk dagritme en voor de beste groepsindeling.

Lees meer
Waar is onze werkwijze op gebaseerd bij onze BSO's?

Kinderen van 4 tot 12 jaar ontwikkelen zich razendsnel, ieder op zijn of haar unieke manier.
Alle aandacht en begeleiding op onze BSO’s staan daarom in het teken van die persoonlijke ontwikkeling. Hoe we dit doen, hebben we vastgelegd in ons pedagogisch programma Wereldwijs. Hierin leggen we uit hoe we die aandacht en begeleiding vormgeven en waarom we het zo doen.

Lees meer
    ​​​​