Alle voorwaarden zijn aanwezig om elk kind optimaal te laten ontwikkelen

Tips en advies

Bij Kindergarden werken we met horizontale groepen. Dit betekent dat we de groepen op leeftijd ingedeeld hebben. Daardoor is het mogelijk dagritme, activiteiten, benadering van kinderen en inrichting hierop af te stemmen. Zo kunnen we kinderen op de juiste manier en op het goed moment rust bieden en uitdagen om zich te ontwikkelen.

Baby Dreumes Peuter

In de praktijk betekent dit dat een pedagogisch professional goed kan inspelen op de behoeften en het ontwikkelingsniveau van alle kinderen in de groep. Op een babygroep bijvoorbeeld kan een pedagogisch medewerker juist voor voldoende rust en regelmaat zorgen voor de baby’s. Op de groepen met wat oudere kinderen kan dit weer zorgen voor het sluiten van vriendschappen en het stimuleren van bijvoorbeeld motorische en cognitieve vaardigheden.

Hoe zien de verschillende groepen er dan uit?
We hebben de groepen ingedeeld in:

  • Babygroepen van 0 tot 2 jaar
  • Dreumesgroep tussen 1 tot 3 jaar
  • Peutergroepen tussen 2 tot 4 jaar 

En sommige vestigingen hebben ook een BSO waar kinderen tussen 4 en 12 jaar worden opgevangen.

Er zit overlap in leeftijden in de verschillende groepen. Het is dus goed te weten dat je kind bij onze horizontale groepen niet automatisch met 1 jaar naar de dreumesgroep gaat en met 2 jaar naar de peutergroep.

Uitdaging op eigen tempo

Iedere groep heeft dus ruimte (en ook mogelijkheden) om oudere kinderen te blijven opvangen. Het is aan de pedagogisch medewerkers om alle kinderen van de groep uit te blijven dagen en hen te helpen en ondersteunen in hun weg naar zelfstandigheid. Dit staat binnen Kindergarden echt los van de leeftijd. Ieder kind heeft een eigen ontwikkeling en volgt hierin zijn eigen tempo.

Binnen Kindergarden werken we kindvolgend. Dit betekent dat we kinderen stimuleren zelf een activiteit te beginnen of een activiteit doet waarbij ze weinig instructies ontvangen van onze pedagogische medewerkers. Zo leren kinderen spelenderwijs en dit stimuleert ook het zelfvertrouwen.

De voordelen van horizontale groepen op een rijtje

Doorstromen naar de volgende groep

Een planner op ons hoofdkantoor plant ongeveer vier maanden vooruit. Is je kindje net op de babygroep gestart, dan is dus nog niet bekend wanneer hij/zij over zal gaan naar de dreumesgroep. In dit artikel lees je meer over de doorstroom naar een volgende groep. De eerste vragen over doorstroom kan je stellen op jouw locatie. De vestigingsmanager of adjunct kunnen inzien wat er al gepland staat. Dat wat nog niet gepland staat is voor de locatie ook echt nog onbekend.

Wennen op de volgende groep

Natuurlijk laten we de kinderen die doorstromen naar een andere groep wennen op hun nieuwe groep. Idealiter doen we dat in fases; eerste een half uurtje, dan een halve dag en vervolgens één keer een hele dag. De mentor van jouw kind zorgt vaak voor deze wenmomenten op de nieuwe groep. Ook zal de mentor ervoor zorgen dat er een fijne overgang is naar de nieuwe mentor op de volgende groep. Deze nieuwe mentor zal zich ook aan jou voorstellen zodra je kind helemaal over is naar de nieuwe groep.

    ​​​​