Kindergarden Kinderdagverblijf Vestiging8 compressor
Kindergarden Kinderdagverblijf Vestiging8 compressor

Algemene vragen

 • Wat zijn de kosten voor de opvang?

We hanteren een vaste prijs per maand voor het aantal opvangdagen per week. We zijn 11 uur per dag geopend. De maandprijs blijft gelijk ongeacht het aantal uur per dag dat je kind daadwerkelijk naar de opvang gaat. De kosten per maand kunnen per locatie verschillen. De tarieven kun je per vestiging terugvinden op onze website.

 • Hoe is jullie maandtarief opgebouwd?

We rekenen vanuit een jaarbedrag. Daarbij houden we rekening met de sluitingsweek tussen Kerst en Oud & Nieuw en de nationale feestdagen. Het uiteindelijke jaarbedrag wordt uitgesmeerd over 12 maanden. Daardoor wordt er elke maand hetzelfde maandbedrag gefactureerd.

 • Heb ik recht op kinderopvangtoeslag? Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang ik?

Dit is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het inkomen van de ouders. De kinderopvangtoeslag kun je aanvragen via de Belastingdienst. Zij bepalen of je in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag en wat de eventuele hoogte is van dit bedrag. Via de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken om te zien of je als ouder recht heb op kinderopvangtoeslag. Om de proefberekening te kunnen maken, heb je de volgende informatie nodig die je op onze tarievenpagina’s kunt vinden. 

 • aantal uren per dag/maand
 • gemiddeld uurtarief
 • maandprijs.

 • Bieden jullie flexibele contracten aan? (om de week, halve dagen, dagen flexibel inzetbaar, 40-weken contracten, alleen vakantieperiodes opvang)

Nee, we bieden geen flexibele contracten. Dit heeft er mee te maken dat we bij de meeste vestigingen wachtlijsten hebben. Daarbij vinden we het heel belangrijk om de rust en de continuïteit op de groep te kunnen waarborgen. Er zijn wel uitzonderingen. Deze zijn helemaal afhankelijk naar welke vestiging je interesse uit gaat.

 • De tarieven van jullie vestigingen zijn niet overal gelijk. Waarom?

Dat heeft met verschillende factoren te maken: de locatie van de vestiging bijvoorbeeld, de huur van het pand of de concurrentie in de buurt.

 • Wat zijn de openingstijden van Kindergarden?

De reguliere openingstijden zijn van 07:30 tot 18:30 uur. Heb je verlengde opvang nodig? Dan kun je tegen betaling extra kwartieren aanvragen op de vestiging van 7:00-7:30 en 18:30-19:00 uur.

 • Hoe gaan jullie om met ruilen en extra dagen?

Het ruilen van dagen is in principe niet mogelijk bij Kindergarden, tenzij door de vestigingsmanager een uitzondering gemaakt wordt. Je mag een verzoek altijd voorleggen. Het aanvragen van incidentele ruil- en/of extra dagen verloopt altijd via de vestiging. 

 • Zijn BSO-contracten inclusief hele dagen opvang tijdens studiedagen en/of schoolvakanties?

Bij een BSO-contract bieden we na schooltijden opvang.  Afhankelijk van wanneer de school uitgaat worden kinderen rond die tijd door een pedagogisch medewerker opgehaald. Tijdens schoolvakanties en/of studiedagen zijn  kinderen de hele dag welkom op de BSO. Hiervoor gelden dezelfde tijden als bij het kinderdagverblijf: 07:30-18:30 uur. Dit geldt alleen voor de contractdagen. Mocht bijvoorbeeld een studiedag buiten je contractdag vallen, kan er in overleg met de vestigingsmanager worden gekeken of deze extra dag aangevraagd kan worden.  

 • Werken jullie met horizontale of verticale groepen?

Wij werken met horizontale groepen. Dit betekent dat de groepen naar leeftijd zijn ingedeeld. Zo zijn er babygroepen (0-2 jaar), dreumesgroepen (1-3 jaar) en peutergroepen (2-4 jaar). Een aantal vestigingen heeft ook een peuterplus groep (vanaf 2,5 jaar). Daarmee sluiten we nog beter aan bij de leeftijden en de behoeftes van de kinderen. De ruimtes, materialen en activiteiten zijn speciaal ingericht om tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van kinderen in deze leeftijdsfases. We kijken overigens wat ieder individueel kind nodig heeft, ongeacht de groep waar het in zit. 

 • Hoeveel pedagogisch medewerkers staan er op de groep?

Dit kan per locatie en per groep verschillen. Het ligt aan het aantal kinderen op een groep en de leeftijdsverhoudingen binnen de groep. Hiervoor zijn door de GGD vaste richtlijnen opgesteld, die wij hanteren. De Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR) is wettelijk bepaald en de regels hiervoor zijn terug te vinden op 1ratio.nl.

 • Wat is jullie vaccinatiebeleid?

Nederland kent geen wettelijke vaccinatieplicht. Dit betekent dat je als ouder zelf kunt beslissen of je je kind wel of niet laat vaccineren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat het voor kinderopvangorganisaties niet is toegestaan om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Wij weigeren dan ook geen kinderen.

Op dit moment wordt in de politiek gesproken over het aanpassen van de wet. Zodra de overheid het kinderopvangorganisaties toestaat om kinderen zonder vaccinatie te weigeren, zullen wij hier ook in meegaan. 

×