Kindergarden Kinderdagverblijf Vestiging8 compressor
Kindergarden Kinderdagverblijf Vestiging8 compressor

Hebben jullie plek?

  • We werken vaak met wachtlijsten

Op de meeste vestigingen werken we met wachtlijsten omdat alle plekken momenteel gevuld zijn. Om een nieuwe plek voor jou beschikbaar te krijgen, zijn we afhankelijk van opzeggingen of wijzigingen in de planning. Dit maakt het heel lastig om een inschatting te maken hoe lang het duurt voordat er plaatsingsmogelijkheden ontstaan. We bieden plekken aan op basis van de inschrijfdatum.

‘Hoeveel wachtenden zijn er voor me?’ Ook lastig te zeggen. Op de wachtlijst staan namelijk kinderen van alle leeftijden en we werken met horizontale groepen. Zodra er een plek vrijkomt die aan je wensen voldoet, bieden we je ‘m natuurlijk aan.

We werken met twee soorten wachtlijsten: een voorrangswachtlijst voor broertjes en zusjes en voor aanvragen van extra dagen van al geplaatste kinderen en een algemene voor kinderen die nog niet geplaatst zijn bij Kindergarden.

  • Wanneer hoor ik of er een plek is?

Zoek je op korte termijn plek? Dan kijken we graag wat de mogelijkheden zijn in onze planning. Bij drukkere vestigingen werken wij vaak rond de 4 maanden vooruit. Is er een wachtlijst? Dan zijn we afhankelijk van opzeggingen/wijzigingen in de planning om weer nieuwe plekken beschikbaar te krijgen.

Ben je zwanger en is het  nog wat verder weg? Bij Kindergarden werken we met horizontale groepen wat effect heeft op hoe ver we vooruit kunnen plannen. Horizontaal betekent dat kinderen op een bepaald moment doorstromen naar de volgende groep. Omdat we hierbij rekening houden met de ontwikkeling, de leeftijd van de kinderen en de dagen die een kind op de kinderopvang heeft, kijken we afhankelijk van de drukte op de vestiging hiervoor 4 tot 6 maanden vooruit. Daarbij kan er in een planning nog zoveel veranderen. Factoren die bijvoorbeeld van invloed zijn: aanmelding van broertjes/zusjes (voorrang), wijziging van kinderen die al geplaatst zijn (ruilen of uitbreiden van dagen) en opzeggingen.

  • Hoe groot is de kans dat ik een plek krijg?

Dat hangt van verschillende factoren af: gewenste dagen, om hoeveel dagen het gaat en hoe flexibel je bent. Een kans op een plek voor 1 dag is bijvoorbeeld groter dan dat er in één keer 3 of 4 dagen beschikbaar komen. Hoe flexibeler je als ouder bent, hoe groter de kans dat we je een aanbod kunnen doen.

×