HEART principes Kindergarden

De HEART principles zijn voor collega’s als een leidraad voor wat we doen, elke dag weer. Ze dienen als kompas, voor keuzes, acties en gedrag. De HEART principles staan vertaald voor: 

- Eerlijkheid
- Kwaliteit
- Eigenaarschap
- Respect
- Samenwerken

Hiermee geven wij aan: dit is waar we bij Kindergarden voor staan, vanuit deze grondhouding doen wij ons werk. Naar collega’s toe, en ook in ons werk met je kind(eren) en naar jou als ouder. Een paar voorbeelden:

  • Kinderen, ouders of collega’s – ze kunnen allemaal rekenen op onze betrokkenheid en onverdeelde aandacht. In woorden en daden. 
  • Ons contact is open en eerlijk. Dat schept een sfeer van vertrouwen. Met het geven van feedback, dragen we bij aan ieders ontwikkeling.
  • Kinderen en ouders rekenen op ons. We luisteren naar hun wensen en behoeften, en spelen erop in.
  • We zijn proactief en nemen verantwoordelijkheid voor ons handelen. Fouten? Die maakt iedereen wel eens. We geven ze toe en leren ervan. Zonder er te lang bij stil te staan.
  • Leren en jezelf verbeteren vinden we heel belangrijk. Dat betekent: jezelf uitdagen en vragen stellen, oplossingen zoeken en openstaan voor nieuwe ideeën. Als toonaangevende organisatie waarin ‘ontwikkeling’ een sleutelbegrip is, zijn we dat aan onszelf verplicht.
  • Wij doen belangrijk werk dat heel waardevol is, niet alleen voor kinderen en ouders, maar ook voor onze collega’s en voor onszelf. Daarom mogen we trots zijn op ons werk. Wil je meer lezen? We hebben een HEART magazine (NL-talig)! 

Lees het HEART magazine van Kindergarden
    ​​​​