Emotionele veiligheid op het kinderdagverblijf

Tips en advies

Bij Kindergarden bieden wij kinderen een veilige basis, een ‘thuis’ waar ze zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn en tot ontwikkeling kunnen komen. Het bieden van emotionele veiligheid is hierbij van groot belang. Lees in dit artikel hoe wij dit aanpakken.

Baby Dreumes Peuter

Kinderen moeten kunnen vertrouwen op de mensen om hen heen en op hun omgeving. Wordt deze veiligheid gewaarborgd, dan voelen ze zich vrij om te gaan ontdekken en zich te ontwikkelen. Kinderen op de groep gaan vaak helemaal op in hun spel. Maar af en toe stoppen ze en kijken ze om zich heen. Waar zijn de pedagogisch medewerkers, even kort oogcontact, een vraag of een knuffel. Dan voelen ze zich weer veilig en kunnen ze doorgaan in hun spel.


We geven een aantal voorbeelden van hoe wij deze emotionele veiligheid waarborgen:

  • We hanteren op alle groepen een vaste dagindeling met eetmomenten, slaapmomenten, het aanbieden van activiteiten en naar buiten gaan. Dit zorgt voor structuur en duidelijkheid bij een kind. Ook hebben we kleine rituelen door de dag heen. Baby’s gaan nog helemaal op in het beleven van “nu”. Zij hebben tijd nodig om te wennen aan iedere verandering, daar nemen we de tijd voor. Zo trekken we de kinderen op de babygroep altijd een slaapzakje aan voor het slapen. Door dit vaste ritueel weet je kind dat het tijd is om te slapen. Deze voorspelbaarheid geeft jonge kinderen zelfvertrouwen en hierdoor voelen zij zich veilig.

  • Bij Kindergarden hebben we horizontale groepen. De kinderen in deze groepen zitten grotendeels in dezelfde leeftijdsfase. Daardoor is het mogelijk dagritme, activiteiten, attitude en de inrichting goed af te stemmen op de ontwikkelfase van de kinderen. De leerrijke omgeving die zo ontstaat, ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het dagelijks werk en de interacties met de kinderen. Zo kunnen we kinderen op de juiste manier en op het goede moment rust bieden en uitdagen tot ontwikkeling.

  • We werken met zoveel mogelijk vaste gezichten op de groep. Het is namelijk erg belangrijk dat je kind een band kan opbouwen met de pedagogisch medewerkers, vooral voor baby’s. Kinderen kunnen zich hechten aan meerdere personen, sterker nog dit verrijkt hun ontwikkeling. Het is voor jou als ouder ook een geruststellend gevoel als je baby ’s ochtends bij binnenkomst een grote glimlach van herkenning geeft naar de pedagogisch medewerksters en hij of zij liefdevol wordt ontvangen.

  • Om een emotioneel veilig klimaat neer te zetten zijn goede interacties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen nodig. Even oogcontact, een aai over de bol en reageren als een kind je nodig heeft. Voor onze pedagogisch medewerkers is dat een tweede natuur. We herkennen de signalen van de kinderen en weten deze goed te interpreteren. We hebben respect voor de autonomie van een kind, kijken goed naar de intenties van hun gedrag en helpen de zelfstandigheid van de kinderen vergroten. De kinderen worden bij ons positief en liefdevol benaderd en we leggen alles uit.

Het bieden van emotionele veiligheid is niet alleen van belang, omdat het bijdraagt aan hoe een kind zich voelt. Dit vertrouwen is de voorwaarde om tot ontwikkeling te komen en waarden en normen eigen te gaan maken.