Spelenderwijs leren op het KDV

Tips en advies

Ook voor het Kinderdagverblijf bij Kindergarden is Wereldwijs vernieuwd! Onze pedagogische visie is nu nog praktischer en begrijpelijker. Bij het KDV richten wij ons op drie unieke speerpunten: spelenderwijs leren, de ontwikkeling stimuleren in alle momenten van een dag en kindvolgend werken (dus: het natuurlijke tempo van jouw kind volgen).

Baby Dreumes Peuter
Ook voor het Kinderdagverblijf bij Kindergarden is Wereldwijs vernieuwd! Onze pedagogische visie is nu nog praktischer en begrijpelijker. Bij het KDV richten wij ons op drie unieke speerpunten: spelenderwijs leren, de ontwikkeling stimuleren in alle momenten van een dag en kindvolgend werken (dus: het natuurlijke tempo van jouw kind volgen).

Wat is dat precies, spelenderwijs leren?

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig én kunnen leren. Dat leren doen ze op verschillende manieren. Ze onderzoeken vanuit zichzelf, proberen nieuwe dingen te ontdekken, ze imiteren elkaar en andere mensen, maar vooral ook spelen ze graag. Op die manier ontwikkelen kinderen nieuwe structuren in hun brein. Die nieuwe structuren zorgen ervoor dat kinderen nieuwe vaardigheden leren. Zo leren ze al spelend bijvoorbeeld afleiding uit te schakelen of te filteren, maar ook de volgorde van handelingen plannen en rekening houden met de gevolgen van hun handelen in de toekomst. En denk bijvoorbeeld aan omgaan met emoties, motivatie en alertheid. Er zitten dus mooie voordelen aan spelend leren. We benoemen vier specifieke voordelen:  

1. Intrinsieke motivatie

Spelend leren maakt leren leuk en boeiend voor kinderen. Ze worden intrinsiek gemotiveerd om deel te nemen en te leren, omdat het spel zelf al plezierig is. Hierdoor ontwikkelen ze een positieve houding ten opzichte van leren. 


2. Betekenisvol leren

Spelend leren biedt kinderen de mogelijkheid om nieuwe concepten en vaardigheden op een betekenisvolle manier te begrijpen. Door middel van spel kunnen ze de kennis toepassen in een context die relevant is voor hun leefwereld. 


3. Sociale interactie

Spel stimuleert sociale interactie en samenwerking tussen kinderen. Ze leren communiceren, onderhandelen, delen en conflicten oplossen. Dit helpt bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het opbouwen van positieve relaties. 


4. Creativiteit en verbeeldingskracht

Spelend leren moedigt kinderen aan om hun verbeelding te gebruiken en creatief te zijn. Ze kunnen nieuwe rollen aannemen, scenario's creëren en problemen oplossen op hun eigen unieke manier. Dit stimuleert hun creativiteit en helpt bij de ontwikkeling van hun probleemoplossende vaardigheden. 


Spelend leren bij Kindergarden belangrijk speerpunt

Spelenderwijs leren bereidt kinderen eigenlijk nu al voor op het volwassen leven en de weg daarnaartoe. Door met het spelen bewust te variëren in de ontwikkelgebieden die je stimuleert, leren kinderen nu al allerlei handige vaardigheden die ook later nuttig zijn. En dat is onze missie: met heel veel liefde werken aan de ontwikkeling van kinderen, zodat zij van de babyfase uitgroeien tot zelfstandige, onbevangen kinderen met een positief zelfbeeld. Klaar voor de volgende stappen in hun toekomst. Wat belangrijk is om te weten: het onderzoeksproces van kinderen staat bij ons voorop, en níet het resultaat van hun inspanningen.

Spelend leren in de praktijk

Er zijn verschillende manieren van spelen en bij Kindergarden hebben we aandacht voor al die vormen. Zo kunnen kinderen vrij spelen, maar ook ‘gestructureerd’ spelen. Een hele dag vrij spelen, dat houden kinderen niet goed vol. Daarom geven wij ze afwisselend inspiratie en structuur, door bijvoorbeeld materialen aan te reiken. Toch waken we er ook voor dat we niet alles voor de kinderen bepalen. Het gaat dus om een goede balans. Soms hebben we een bepaald thema waarmee we inspiratie geven en ook in ons speelgoed zoeken we afwisseling. We hebben speelgoed dat echt ergens op lijkt, zoals poppetjes, maar ook ‘open eind’ speelgoed, waarmee kinderen hun fantasie meer stimuleren. De combinatie van beide blijkt het beste te werken.

Bekijk de video hier:

 

Misschien ook interessant voor jou...