Wereldwijs vernieuwd!

Nieuws

Onze pedagogische visie Wereldwijs is vernieuwd! Hij is beknopter, duidelijker én opgeknipt in twee visies: we hebben nu een visie voor het kinderdagverblijf en een visie voor de buitenschoolse opvang (BSO).

BSO

Eerste thema in de spotlight: talentontwikkeling op de BSO

Verschillende thema’s spelen een belangrijke rol in deze vernieuwde visies. Zo is op de BSO veel aandacht voor talentontwikkeling. Gaandeweg wordt dit thema verder uitgerold op de BSO's en hiermee willen we ons echt onderscheiden.

Wat houdt de vernieuwde Wereldwijs-visie voor de BSO in?

De oude visie was een combinatie van KDV en BSO, en wat meer op de KDV gericht. Nu hebben we een visie specifiek voor de BSO. Talentontwikkeling is hierin de leidraad. Elk kind heeft een talent. Je hoeft niet de beste te zijn, maar vooral plezier hebben in wat je doet. Kinderen willen we daarnaast voorbereiden op een toekomst die snel verandert door technologie en digitalisering. En we willen kinderen een eigen stem geven, daarom richten we ons ook op kinderparticipatie. Deze aspecten zijn leidend voor onze activiteiten op de BSO.

Op welke manier doet Kindergarden dit?

We stimuleren de zelfstandigheid van kinderen, geven ze ruimte om eigen keuzes te maken en vooral: we laten ze meegaan met de ontwikkelingen in de 21e eeuw. We willen aansluiten bij de tijd waarin deze kinderen opgroeien, vaardigheden stimuleren die daarbij passen: samenwerken, informatie verzamelen en creatief denken. Minder schools dus en echt gericht op het kind. Hierbij kun je denken aan onderwerpen zoals duurzaamheid, diversiteit, kunst, cultuur, dat zijn thema's die nu spelen.

Welke activiteiten passen daarbij?

Dat is natuurlijk heel breed in te vullen! Kinderparticipatie vinden we hierbij belangrijk: hoe meer inspraak kinderen hebben op activiteiten, hoe leuker zij de BSO vinden (dit komt uit onderzoek). Die participatie kan op verschillende manieren.

Kinderen kiezen zelf waar ze aan deelnemen en of ze überhaupt deelnemen. Zelfstandig spelen of met een vriendje spelen is ook prima. Activiteiten die kinderen kunnen kiezen: aan de slag gaan in de keuken, maar bijvoorbeeld ook een DJ-workshop volgen, meedoen aan Wie is de Mol (BSO Houten Tuibrug) of zelf kunst maken tijdens een Mondriaanmiddag (BSO Delft-Zuid).