Horizontale en verticale groepen binnen de kinderopvang

Tips en advies

Op zoek naar een kinderdagverblijf ben je ze vast wel eens tegengekomen… de begrippen horizontale en verticale groepen. Dit betekent dat de opvangorganisatie de kinderen in een bepaalde groepsvorm indeelt. Natuurlijk wil je voor jouw kind de beste keuze maken, daarom leggen we het verschil tussen beide groepen uit.

Baby Dreumes Peuter

Het verschil tussen een horizontale en verticale groep

In een horizontale groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd. Zoals bij Kindergarden het geval is, heb je dan een aparte baby-, dreumes- en peutergroep. In een verticale groep zitten kinderen van verschillende leeftijden van nul tot vier jaar bij elkaar.

In een opvang met horizontale groepen ontwikkelt je kind zich samen met kinderen die in dezelfde leeftijdsfase zitten. In een opvang met verticale groepen ontwikkelt je kind zich vier jaar lang met kinderen van verschillende leeftijden. Je kunt je voorstellen dat beide groepsindelingen hun eigen kenmerken hebben.


Horizontale of verticale groep: welke past het beste bij jouw kind?

Zowel horizontale als verticale groepen hebben hun eigen voordelen binnen de kinderopvang. Binnen verticale groepen kan je kind als het jong is, leren van oudere kinderen. Als jouw kind ouder is, kan het leren rekening te houden met jongere kinderen. Ook kunnen broertjes en zusjes makkelijker bij elkaar geplaatst worden. Binnen horizontale groepen zijn er voor je kind meer leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Daarnaast hebben pedagogisch medewerkers specifieke kennis van de ontwikkeling van kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie.

De keuze hangt af van verschillende factoren: de leeftijd en ontwikkelingsfase van je kind bijvoorbeeld, maar ook de pedagogische visie van de opvangorganisatie is heel belangrijk, net als de beschikbare middelen, ruimte en de inrichting daarvan.

In onze optiek vraagt elke fase in de ontwikkeling van een kind een andere benadering.

Wat zijn de voordelen van een horizontale groep?

Waarom werken we bij Kindergarden met horizontale groepen voor kinderopvang? In onze optiek vraagt elke fase in de ontwikkeling van een kind een andere benadering. Daarom delen we bij Kindergarden de groepen in op leeftijd. We hebben dus horizontale groepen: baby-, dreumes- en peutergroepen. Waar mogelijk zorgen we ook voor een peuterplusgroep. Deze groepsindeling heeft verschillende voordelen.

  • Leeftijdsgerichte activiteiten: in een horizontale groep zijn alle kinderen ongeveer van dezelfde leeftijd. Dat maakt het makkelijker om activiteiten te organiseren die zijn afgestemd op hun ontwikkelingsfase. Het resultaat is meer betrokkenheid en plezier bij de activiteiten.

  • Inrichting groepen: interieur, meubilair en spelmaterialen zijn bij Kindergarden helemaal afgestemd op de ontwikkelingsfase van de kinderen op de groep. Dit zorgt voor een goede balans tussen rust, regelmaat en uitdaging.

  • Zelfde dagritme: de kinderen zitten allemaal in dezelfde levensfase. Daardoor kunnen we gemakkelijk hetzelfde dagritme aanhouden. Zo kunnen we ze op de juiste manier en op het goede moment rust bieden en uitdagen.

  • Ontwikkeling van sociale vaardigheden: in een horizontale groep heeft je kind de kans om te spelen en te communiceren met leeftijdsgenoten die zich in dezelfde fase van ontwikkeling bevinden. De kinderen leren van elkaar en er is meer gelijkwaardige interactie en spel. Denk aan het delen van speelgoed en samenwerken.

  • Inspelen op behoeften: ons pedagogisch beleid en de activiteiten kunnen we bij een horizontale groep specifieker afstemmen op de behoeften van de kinderen. Onze pedagogisch medewerkers kunnen zich beter concentreren op de ontwikkelingsdoelen die passen bij de leeftijdsgroep van je kind.

  • Gedeelde ervaringen: kinderen in een horizontale groep maken over het algemeen vergelijkbare ontwikkelingsmijlpalen mee. Daardoor zijn er minder grote verschillen tussen de kinderen. Gedeelde ervaringen kunnen fijn zijn om een gevoel van gemeenschap op de groep te creëren.

In de praktijk betekent een en ander dat een pedagogisch professional in de horizontale groep goed kan inspelen op de behoeften en het ontwikkelingsniveau van alle kinderen. Op de babygroep bijvoorbeeld kan een pedagogisch medewerker juist voor voldoende rust en regelmaat zorgen voor je baby. Is je kind ouder? Dan bevordert een horizontale groep een sfeer waarin je kind bijvoorbeeld eerder vriendschappen sluit. Ook kunnen we motorische en cognitieve vaardigheden als klimmen, puzzelen of een sorteerwerkje goed stimuleren en begeleiden op een horizontale groep.

 

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Doorstromen naar de volgende groep

Er zit overlap in leeftijden bij de verschillende groepen. Het is dus goed te weten dat je kind bij onze horizontale groepen niet automatisch met 1 jaar naar de dreumesgroep gaat en met 2 jaar naar de peutergroep. Ons hoofdkantoor plant ongeveer vier maanden vooruit. Is je kind net op de babygroep gestart, dan is dus nog niet bekend wanneer hij/zij over zal gaan naar de dreumesgroep. In dit artikel lees je meer over de doorstroom naar een volgende groep. De eerste vragen over doorstroom kan je stellen op jouw locatie. De vestigingsmanager of adjunct kunnen inzien wat er al gepland staat. Dat wat nog niet gepland staat, is voor de locatie ook echt nog onbekend.


Wennen op de volgende groep

Natuurlijk laten we de kinderen die doorstromen naar een andere groep wennen op hun nieuwe groep. Idealiter doen we dat in fases: eerst een half uurtje, dan een halve dag en vervolgens één keer een hele dag. De mentor van jouw kind zorgt vaak voor deze wenmomenten op de nieuwe groep. Ook zal de mentor ervoor zorgen dat er een fijne overgang is naar de nieuwe mentor op de volgende groep. Deze nieuwe mentor zal zich ook aan jou voorstellen zodra je kind helemaal over is naar de nieuwe groep.