Jouw kind is tussen de1 tot 1,5 jaar

Ontwikkelingen van een dreumes in de eerste fase

Kinderen ontwikkelen zichzelf. Ze hebben hun omgeving nodig om ervaringen op te doen en de juiste begeleiding te krijgen. Op deze tijdslijn maak je kennis met mijlpalen op het gebied van motoriek, taalontwikkeling, sociaal-emotionele en cognitieve-zintuiglijke ontwikkeling én persoonlijkheidsontwikkeling. Ook lees je hoe Kindergarden de omgeving van de kinderen inricht zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. We benutten de “terugkomende” verzorgingsmomenten zoals tijdens aan en uit kleden, luiers verschonen, kinderen op bed leggen om extra 1 op 1 aandacht aan de kinderen te geven. Zo wordt een alledaags verzorgingsmoment een bijzonder ontwikkelmoment.

Wist je dat dreumesen steeds meer contact zoeken met andere kinderen? Maar dat ze zich nog niet kunnen inleven in de gevoelens van een ander?

Ontwikkeling vindt plaats tijdens de interactie tussen kinderen onderling en interacties met de pedagogisch medewerkers en de omgeving. Door onze horizontale groepen, kunnen we de juiste begeleiding geven die binnen de verschillende ontwikkelingsfasen nodig is. We volgen daarbij het tempo en de voorkeuren van de kinderen. Het ene kind is immers het andere niet. En ieder kind ervaart zijn eigen mijlpalen op zijn eigen moment. Deze tijdslijn laat zien wat je kunt tegenkomen tijdens die eerste belangrijke levensjaren van een kind. Daarbij laten we de kinderen hun eigen mijlpalen en ontwikkeling volgen!

1 tot 1,5 jaar

Motorische (lichamelijke) ontwikkeling

Kinderen die van jongs af aan in hun eigen tempo vrij hebben kunnen bewegen, zullen later beter zitten en lopen. Maar ook beter spreken en denken dan kinderen die deze mogelijkheid niet hebben gekregen. De vrije bewegingsontwikkeling is namelijk goed voor de totale ontwikkeling.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 1 tot 1,5 jaar
 • Zelf gaan staan

  De dreumes kan vaak vanuit een liggende houding gaan staan. Rolt zichzelf eerst op zijn of haar buik en gaat dan staan.

 • Eerste stappen

  Wanneer een dreumes zijn eerste stappen zet (zo rond de 12 maanden) gebeurt dit met gebogen benen en de voeten recht uit elkaar. De armen zijn uitgestrekt naar voren.

 • Motoriek

  De fijne motoriek wordt steeds beter: kleine voorwerpen tussen duim en wijsvinger pakken, blokken stapelen en eten met een lepel. Wanneer het kindje iets vasthoudt, slaat het vaak de hele hand er omheen.

 • Zelfstandig drinken

  Moeten we daarvoor nog af en toe helpen, vanaf ongeveer twaalf maanden kan een dreumes helemaal zelfstandig uit een beker drinken.

 • Evenwicht

  Houterig en met de armen gestrekt, maar toch kan een kindje zo rond de 18 maanden rennen! Als een dreumes rent is plotseling stilstaan erg lastig. Dit komt doordat zijn of haar evenwicht nog niet volledig ontwikkeld is.

Hoe begeleidt Kindergarden de motorische (lichamelijke) ontwikkeling?

1 tot 1,5 jaar

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal gedrag is iets wat moet worden aangeleerd. Kinderen leren het meest van een combinatie van oefenen en ervaring opdoen. We kijken en luisteren goed: we zien dat ze het meest van elkaar leren. Vaak willen kinderen op deze leeftijd met hetzelfde speelgoed spelen. Om die reden zie je van veel speelgoed meerdere aantallen terug op de groep. Dat voorkomt conflicten en stimuleert het samenspel. Delen is nog erg moeilijk op deze leeftijd.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 1 tot 1,5 jaar
 • Samenspelen

  De dreumes vertoont imitatiegedrag van dagelijkse handelingen en voert deze zelfstandig uit. Het begin van (eenvoudig) samenspelen ontstaat. Bijvoorbeeld samen achter een bal aan kruipen of lopen. Ze spelen op deze leeftijd nog steeds meer naast elkaar.

 • Eigen willetje

  De dreumes zegt 'nee', geeft duidelijk aan wat hij niet wil en traint daarmee zijn ontluikende onafhankelijkheid. Hij of zij krijgt een eigen willetje.

 • Schaamte

  Bij ‘stout’ vertoont een kind schaamte. Dit komt doordat een volwassene het leert wat ‘goed en fout’ gedrag is.

 • Empathie

  Er wordt steeds meer contact gezocht met andere kinderen, maar kinderen kunnen zich nog niet inleven in de gevoelens van een ander. Ze begrijpen bijvoorbeeld niet dat een ander kind verdrietig wordt als er speelgoed wordt afgepakt.

 • Driftbuien

  De dreumes wil van alles, maar kan het vaak nog niet of kan nog niet vertellen wat hij wil. Hij of zij kan zijn emoties nog niet beheersen en dat kan leiden tot driftbuien.

Hoe begeleidt Kindergarden de sociaal-emotionele ontwikkeling?

1 tot 1,5 jaar

Taalontwikkeling

Dreumesen zijn heel gevoelig voor het opnemen van taal. Daarom is het belangrijk dat ze worden benaderd met positieve, respectvolle taaluitingen.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 1 tot 1,5 jaar
 • Eigen woorden

  Eénwoord zinnen; de dreumes maakt eigen woorden. Die bestaan vaak uit één klank en één medeklinker; schoen wordt oen, dier wordt ier, enzovoorts.

 • Losse woorden

  Losse woorden worden gebruikt om een hele zin uit te drukken. De losse woorden worden gekoppeld aan een gebeurtenis.

 • Betekenis geven

  Het kind leert dat je met een woord kunt verwijzen naar dingen, situaties en gevoelens. Het wijst ook dingen aan die de volwassene dan moet benoemen.

 • Mondmotoriek

  Langzamerhand wordt geleerd hoe bepaalde klanken worden gemaakt. Hiervoor is het ontwikkelen van de mondmotoriek erg belangrijk. Het kind leert, onbewust, de lippen en tong steeds meer te gebruiken.

 • Monologen

  Een dreumes ‘praat’ veel tijdens het spelen en houdt hele monologen! Hij gebruikt steeds dezelfde woorden en klanken voor eten, speelgoed en dieren.

Hoe begeleidt Kindergarden de taalontwikkeling?

1 tot 1,5 jaar

Cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling

Het proces is belangrijker dan het resultaat. Een dreumes die trots laat zien dat hij zelf zijn broek aantrekt, krijgt een compliment. Dat hij ‘m de eerste keer achterstevoren aantrekt, is minder belangrijk.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 1 tot 1,5 jaar
 • Volgorde en verband

  Kinderen begrijpen al wel de vaste volgorde van dingen, maar nog niet wat ze met elkaar te maken hebben.

 • Regels

  Een kind snapt alleen regels op het moment dat ze gegeven worden. Daarbij zijn regels gekoppeld aan degene die ze geeft en de situatie waarin ze gegeven worden.

 • Hé, dat doe ik zelf!

  De dreumes krijgt in de gaten dat zijn gedrag een situatie kan creëren en gaat dan het effect uitproberen. Dit is anders dan voor het eerste levensjaar, want toen reageerde hij juist op een situatie.

 • Generaliseren

  Herkenning van dingen die een kind al weet – het eerder geleerde wordt toegepast. Een bal kan rollen, bijvoorbeeld: als ik met de rode bal kan rollen, kan ik dat ook met de blauwe!

 • Alles proberen

  De dreumes gaat alles (meerdere keren) proberen; wat goed gaat, blijft hij doen, wat fout gaat doet hij niet meer of probeert het nog eens.

Hoe begeleidt Kindergarden de cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling?

1 tot 1,5 jaar

Persoonlijkheidsontwikkeling

Soms proberen ze iets te doen waar ze nog niet aan toe zijn, soms moeten ze nog leren accepteren dat ze niet in alles hun zin kunnen krijgen – dreumesen kunnen snel gefrustreerd raken.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 1 tot 1,5 jaar
 • Grenzen

  In deze fase kunnen kinderen bepaalde grenzen accepteren, al kunnen ze flink protesteren als er iets gebeurt dat hen niet bevalt.

 • Gevoelens

  Plezier, sympathie, ongenoegen: de gevoelens worden complexer, maar kunnen gelukkig steeds beter geuit worden.

 • Ongeduldig

  De dreumes kan ongeduldig zijn. Behoeften, zoals lichamelijk contact en aandacht, kunnen nog steeds niet worden uitgesteld en wil hij of zij het liefst direct vervuld zien.

 • Zelfvertrouwen

  Het zelfvertrouwen groeit en wordt bepaald door de fysieke en emotionele veiligheid die een kind ervaart; het eist de aandacht van vertrouwde mensen op.

 • Wantrouwen

  Sommige kinderen kunnen wantrouwend zijn tegenover nieuwe omgevingen en personen. Dit kan een negatief effect hebben op het ontluikende zelfvertrouwen.

Hoe begeleidt Kindergarden de persoonlijkheidsontwikkeling?