Jouw kind is tussen de1,5 tot 2,5 jaar

Ontwikkelingen van een dreumes in de tweede fase

Kinderen ontwikkelen zichzelf. Ze hebben hun omgeving nodig om ervaringen op te doen en de juiste begeleiding te krijgen. Op deze tijdslijn maak je kennis met mijlpalen op het gebied van motoriek, taalontwikkeling, sociaal-emotionele en cognitieve-zintuiglijke ontwikkeling én persoonlijkheidsontwikkeling. Ook lees je hoe Kindergarden de omgeving van de kinderen inricht zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. We benutten de “terugkomende” verzorgingsmomenten zoals tijdens aan en uit kleden, luiers verschonen, kinderen op bed leggen om extra 1 op 1 aandacht aan de kinderen te geven. Zo wordt een alledaags verzorgingsmoment een bijzonder ontwikkelmoment.

Wist je dat kinderen in deze fase gaan begrijpen waarom dingen niet mogen? En dat liedjes, rijmpjes en versjes steeds beter worden onthouden?

Ontwikkeling vindt plaats tijdens de interactie tussen kinderen onderling en interacties met de pedagogisch medewerkers en de omgeving. Door onze horizontale groepen, kunnen we de juiste begeleiding geven die binnen de verschillende ontwikkelingsfasen nodig is. We volgen daarbij het tempo en de voorkeuren van de kinderen. Het ene kind is immers het andere niet. En ieder kind ervaart zijn eigen mijlpalen op zijn eigen moment. Deze tijdslijn laat zien wat je kunt tegenkomen tijdens die eerste belangrijke levensjaren van een kind. Daarbij laten we de kinderen hun eigen mijlpalen en ontwikkeling volgen!

1,5 tot 2,5 jaar

Motorische (lichamelijke) ontwikkeling

Klimmen, rollen, spelen: kinderen krijgen gelegenheid om hun evenwicht en coördinatie te oefenen. Daarvoor hebben we zitzakken, kleine en lage klimonderdelen, evenwichtsbalken en stapstenen.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 1,5 tot 2,5 jaar
 • Kijk eens wat ik kan!

  Met ondersteuning op één been staan, rennen, achteruit lopen, rondjes draaien, plotseling stil gaan staan, met beide voeten tegelijk omhoog springen, op zijn of haar tenen lopen.

 • Lopen en meer

  De peuter gaat lopen combineren met andere handelingen. Dingen onder de arm meenemen of achter zich aan trekken.

 • Minder vallen

  In deze fase krijgen kinderen steeds meer evenwichtsgevoel en de coördinatie wordt beter, hierdoor vallen ze minder.

 • Stapjes met overtuiging

  Het lopen gaat steeds zelfverzekerder. Knieën zijn licht gebogen, schouders gaan meer naar achteren en de armen meer gestrekt langs het lichaam; de voeten worden platter neergezet.

 • Zindelijkheid

  De fijne motoriek wordt steeds beter. Vanaf twee jaar toont de peuter interesse in zindelijkheid.

Hoe begeleidt Kindergarden de motorische (lichamelijke) ontwikkeling?

1,5 tot 2,5 jaar

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We moedigen samenspel aan en wijzen kinderen onderling ook op het delen van speelgoed, al is er onder de twee jaar nog vooral sprake van speelgoed afpakken in plaats van delen.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 1,5 tot 2,5 jaar
 • Imiteren en hulp vragen

  Sociaal-emotioneel is een dreumes aanhankelijk naar de moeder, doet volwassenen na – in het bijzonder in alledaagse dingen – en vraagt veel hulp aan volwassenen. Hij wil alles laten zien.

 • Samen of alleen?

  Het contact met andere kinderen neemt toe. Er wordt nog steeds ‘naast’ elkaar gespeeld. Kinderen spelen in dezelfde ruimte, soms met hetzelfde materiaal, maar individueel.

 • Egocentrisch

  Een dreumes kan niet goed delen en moeilijk op zijn beurt wachten. Tussen de 18 en 24 maanden kan hij of zij zich nog niet inleven in de gevoelens van een ander.

 • Onevenwichtig gedrag

  Het ik-besef neemt toe en de koppigheidsfase breidt zich uit; de eigen wil manifesteert zich. Het gedrag is onevenwichtig: enerzijds vertoont een dreumes afhankelijkheid en anderzijds zelfstandigheid.

 • Empathie groeit

  Tussen de 24 en 30 maanden leert de dreumes dat emoties van andere kinderen anders kunnen zijn. Dit komt doordat zijn inlevingsvermogen groter wordt. In deze periode neemt de woordenschat om over gevoelens te praten toe.

Hoe begeleidt Kindergarden de sociaal-emotionele ontwikkeling?

1,5 tot 2,5 jaar

Taalontwikkeling

Na ongeveer anderhalf jaar heeft een dreumes al een woordenschat van zo’n vijftig woordjes. Daarna leert hij er per dag maar liefst tien bij!

Belangrijke mijlpalen in de periode van 1,5 tot 2,5 jaar
 • Eerste zinnetjes

  De peuter maakt zinnen van twee woorden; ‘mama weg’. Hij of zij gaat begrijpen dat ‘niet’ en ‘nee’ ontkennend zijn.

 • Het wonder van taal

  Iets benoemen, duidelijk maken waar iets is, of een actie plus degene die hem uitvoert benoemen. Taal heeft een functie gekregen!

 • Vraagteken

  Rond het tweede jaar gaat een kind zinnetjes vragend maken: ‘mama weg?’

 • Voornaamwoorden

  Langzamerhand leert het kind het verschil in voornaamwoorden zoals mij en jou. Het goed toepassen is nog moeilijk.

 • "Waarom?"

  Dit is de fase van de ‘waarom’ vragen. Puur uit nieuwsgierigheid en om aandacht te vragen.

Hoe begeleidt Kindergarden de taalontwikkeling?

1,5 tot 2,5 jaar

Cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling

Kinderen beleven plezier aan krabbelen en kleuren, het ritmisch bewegen van de armen en het effect daarvan op papier. Ook kralen rijgen en kleien doen ze graag.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 1,5 tot 2,5 jaar
 • Kleuren

  Het kind leert kleuren benoemen. Kinderogen hebben meer contrast nodig, dus om ze goed te kunnen waarnemen, moeten kleuren voor kinderen stralender en feller zijn.

 • Informatie

  Kinderen leren informatie steeds beter opslaan: in beelden, symbolen, begrippen én onderlinge verbanden. Als ze hun eten van tafel gooien dan wordt de grond vies.

 • Details

  Liedjes, rijmpjes en versjes worden steeds beter onthouden. Het kind focust zich steeds meer op details.

 • Besef

  Kinderen begrijpen waarom dingen niet mogen, zelfs wanneer de ‘regelgever’ weg is.

Hoe begeleidt Kindergarden de cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling?

1,5 tot 2,5 jaar

Persoonlijkheidsontwikkeling

Kinderen van deze leeftijd zien zichzelf als het middelpunt van alles. Regels geven duidelijkheid en bieden daardoor veiligheid. Ze helpen hen om zelfvertrouwen op te bouwen.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 1,5 tot 2,5 jaar
 • Spiegel

  De dreumes begint zichzelf te herkennen in een spiegel.

 • Eigen naam

  Vanaf anderhalf jaar kan een kind zijn eigen naam gaan noemen.

 • Middelpunt

  Bij alles wat een dreumes doet, zet hij zichzelf in het middelpunt.

 • Ikke doen

  Vanaf twee jaar zijn de woordjes ‘ikke doen’ en ‘zelf doen’ niet meer weg te denken.

 • Zelfbesef

  Doordat de dreumes beter gaat praten, neemt het zelfbesef toe. Hij of zij leert dingen onder woorden brengen en kan er over nadenken.

Hoe begeleidt Kindergarden de persoonlijkheidsontwikkeling?