Jouw kind is tussen de0 tot 6 maanden

Ontwikkelingen van een baby in de eerste fase

Kinderen ontwikkelen zichzelf. Ze hebben hun omgeving nodig om ervaringen op te doen en de juiste begeleiding te krijgen. Op deze tijdslijn maak je kennis met mijlpalen op het gebied van motoriek, taalontwikkeling, sociaal-emotionele en cognitieve-zintuiglijke ontwikkeling én persoonlijkheidsontwikkeling. Ook lees je hoe Kindergarden de omgeving van de kinderen inricht zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. We benutten de “terugkomende” verzorgingsmomenten zoals tijdens aan en uit kleden, luiers verschonen, kinderen op bed leggen om extra 1 op 1 aandacht aan de kinderen te geven. Zo wordt een alledaags verzorgingsmoment een bijzonder ontwikkelmoment.

Wist je bijvoorbeeld al dat een baby vanaf de tweede maand gedrag leert te herhalen? En dat de eenkennigheidsfase bij jongens vaak later start dan bij meisjes?

Ontwikkeling vindt plaats tijdens de interactie tussen kinderen onderling en interacties met de pedagogisch medewerkers en de omgeving. Door onze horizontale groepen, kunnen we de juiste begeleiding geven die binnen de verschillende ontwikkelingsfasen nodig is. We volgen daarbij het tempo en de voorkeuren van de kinderen. Het ene kind is immers het andere niet. En ieder kind ervaart zijn eigen mijlpalen op zijn eigen moment. Deze tijdslijn laat zien wat je kunt tegenkomen tijdens die eerste belangrijke levensjaren van een kind. Daarbij laten we de kinderen hun eigen mijlpalen en ontwikkeling volgen!

0 tot 6 maanden

Motorische (lichamelijke) ontwikkeling

Speelgoed bieden we in deze fase gekruist aan bij Kindergarden. Zo stimuleren we zowel de grove als de fijne motoriek.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 0 tot 6 maanden
 • Babyreflex

  Tot anderhalve maand zien we spontane, ongecontroleerde bewegingen, ook wel babyreflexen genoemd.

 • Grijpreflex

  De baby leert zijn vingers te bewegen, een vuist te maken en de handen te openen. Vanaf 3 maanden gaat de grijpreflex zich verder ontwikkelen.

 • Eerste coördinatie

  Eerste mond-hand coördinatie. De baby leert gericht dingen op te pakken en kan dingen van hand naar hand overpakken. Er ontstaat meer lichaamscontrole.

 • Nekspieren

  Inmiddels zijn de nekspieren zo stevig dat het hoofdje niet meer wiebelt. De baby kan zijn hoofd optillen, alle kanten op kijken en volgt je als je langsloopt.

 • Rollen

  Na ongeveer 6 maanden kan de baby zelfstandig heen en weer rollen.

Hoe begeleidt Kindergarden de motorische (lichamelijke) ontwikkeling?

0 tot 6 maanden

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Onze pedagogisch medewerkers nemen soms bewust even afstand, want kinderen hebben volwassenen niet bij alles nodig om tot ontwikkeling te komen.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 0 tot 6 maanden
 • Alleen ouders

  Tot ongeveer anderhalve maand reageert de baby op de stem, geur en gezichtsuitdrukkingen van vrijwel alleen de ouders.

 • Glimlach

  De eerste sociale glimlach. De baby reageert op elk lachend gezicht, niet alleen meer van de ouders, maar zelfs van onbekende personen.

 • Contact

  Armen worden uitgestrekt om opgepakt te worden, verschillende manieren van huilen ontstaan om verschillende emoties en behoeften duidelijk te maken. De baby maakt contact met meerdere personen.

 • Nieuwsgierig

  Bij 3-4 maanden gaat een kindje steeds meer herkennen en wordt het steeds nieuwsgieriger naar nieuwe omgevingen en mensen.

 • Eenkennigheidsfase

  Rond 5-6 maanden kan een kindje duidelijk laten merken wat het wel of niet prettig vindt. Het kan zich vastklampen wanneer de ouder of verzorger aanstalten maakt om weg te gaan. Deze eenkennigheidsfase duurt vaak meerdere maanden. De start verschilt per kind; bij jongens vaak later dan bij meisjes, zo rond de 8-9 maanden.

Hoe begeleidt Kindergarden de sociaal-emotionele ontwikkeling?

0 tot 6 maanden

Taalontwikkeling

Een baby communiceert nog niet met woorden, maar luistert al wel heel selectief: het liefst hoort hij stemmen. We besteden dan ook veel aandacht aan voorlezen, zelfs voor de allerkleinsten.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 0 tot 6 maanden
 • Lachen en huilen

  De eerste twee maanden huilt de baby op één manier, lacht geluidloos en is in staat om stemmen te horen.

 • Stemherkenning

  Rond 6 weken herkent een baby de stem van de ouders en rond 8 weken reageert hij hier op door met zijn hoofd de stem te volgen. Bij 2 - 3 maanden begint een baby zelf verschillende klanken te produceren. Het brabbelen ontstaat.

 • Brabbelfase

  De baby herhaalt steeds dezelfde lettergrepen, hoort eigen geluidjes, doet andere geluiden na en brabbelt tegen het speelgoed. De brabbelfase breidt zich uit.

 • Expressie

  De baby kan zich op 4 manieren uitdrukken: huilen, geluiden en klanken, gezichtsuitdrukkingen en gebaren.

 • Basis voor praten

  De taalontwikkeling gaat snel tussen de 4 en 8 maanden. Een baby hoort ritme en klanken: de basis voor het leren praten. Baby’s vinden het heerlijk om een vertrouwde stem te horen, die ook troostend kan zijn.

Hoe begeleidt Kindergarden de taalontwikkeling?

0 tot 6 maanden

Cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling

Een baby kan dingen wel vastpakken, maar heeft nog geen controle om te ontdekken met zijn vingers. Daarom stopt hij alles in zijn mond: daar is wel controle.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 0 tot 6 maanden
 • Aanpassingsvermogen

  Reageert een baby de eerste maand nog instinctief op een gebeurtenis of omgeving, in de drie daarop volgende maanden ontstaat het aanpassingsvermogen. Een baby die honger heeft, stopt bijvoorbeeld direct met huilen als hij of zij de fles ziet.

 • Mond

  De eerste maanden leert een kindje door te voelen, te grijpen, te proeven, te kijken of te horen. Het ontdekt namelijk niet alleen met zijn ogen en handen, maar vooral met zijn mond. Het ‘proeft’ alle nieuwe vormen en leert daarvan hoe dingen aanvoelen.

 • Oorzaak en gevolg

  Een baby leert gedrag te herhalen en ontdekt nieuwe dingen. Bijvoorbeeld als per ongeluk tegen een muziekdoos wordt gestoten. Na een paar keer herhalen weet hij of zij: er komt geluid uit! De baby leert nu oorzaken en gevolgen te herkennen en te onderscheiden.

Hoe begeleidt Kindergarden de cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling?

0 tot 6 maanden

Persoonlijkheidsontwikkeling

De fysieke en emotionele veiligheid zorgt ervoor dat je kindje later in staat is om relaties aan te gaan en om zichzelf lief te vinden.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 0 tot 6 maanden
 • Hechting

  Het zelfvertrouwen van de baby ontwikkelt zich de eerste maanden door hechting met de ouders en verzorgers. Dit proces wordt bevorderd door het gevoel van veiligheid, vertrouwen en door aanmoediging.

 • Lichaam ontdekken

  De baby leert zijn of haar eigen lichaam kennen; ontdekken van de handjes, voetjes en de mond.

 • Imiteren

  Na 4 maanden beseft het kindje dat het met zijn gedrag reacties in zijn omgeving kan oproepen. En dat hij het gedrag van anderen kan imiteren. Het kijkt naar de gezichtsuitdrukkingen en probeert deze na te doen.

Hoe begeleidt Kindergarden de persoonlijkheidsontwikkeling?