Jouw kind is tussen de2,5 tot 4 jaar

Ontwikkelingen van een peuter

Kinderen ontwikkelen zichzelf. Ze hebben hun omgeving nodig om ervaringen op te doen en de juiste begeleiding te krijgen. Op deze tijdslijn maak je kennis met mijlpalen op het gebied van motoriek, taalontwikkeling, sociaal-emotionele en cognitieve-zintuiglijke ontwikkeling én persoonlijkheidsontwikkeling. Ook lees je hoe Kindergarden de omgeving van de kinderen inricht zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. We benutten de “terugkomende” verzorgingsmomenten zoals tijdens aan en uit kleden, luiers verschonen, kinderen op bed leggen om extra 1 op 1 aandacht aan de kinderen te geven. Zo wordt een alledaags verzorgingsmoment een bijzonder ontwikkelmoment.

Wist je dat een kind tussen het derde en vierde levensjaar voorkeur krijgt voor de linker- of de rechterhand? En dat in deze fase de eerste vriendschappen ontstaan?

Ontwikkeling vindt plaats tijdens de interactie tussen kinderen onderling en interacties met de pedagogisch medewerkers en de omgeving. Door onze horizontale groepen, kunnen we de juiste begeleiding geven die binnen de verschillende ontwikkelingsfasen nodig is. We volgen daarbij het tempo en de voorkeuren van de kinderen. Het ene kind is immers het andere niet. En ieder kind ervaart zijn eigen mijlpalen op zijn eigen moment. Deze tijdslijn laat zien wat je kunt tegenkomen tijdens die eerste belangrijke levensjaren van een kind. Daarbij laten we de kinderen hun eigen mijlpalen en ontwikkeling volgen!

2,5 tot 4 jaar

Motorische (lichamelijke) ontwikkeling

Kinderen kunnen en willen steeds meer. Ze worden stabieler en hun bewegingen zien er steeds vloeiender uit. Daarom nemen we ze veel mee naar buiten. Onze tuinen zijn een veilige omgeving met alle ruimte om te rennen, fietsen of klimmen.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 2,5 tot 4 jaar
 • In de breedte

  Tussen 2,5 en 3 jaar groeit een kind in de breedte. Doordat het groeitempo in de lengte afneemt, vermindert ook de eetlust.

 • Vol zelfvertrouwen

  Een peuter rent zonder te vallen en klimt overal op. Hij kan met twee benen tegelijk van een verhoging springen.

 • Zindelijkheid

  Het proces om de sluitspieren te leren beheersen begint rond de 2,5 jaar.

 • Vaardigheden

  Er zijn grote sprongen te zien in de ontwikkeling van de fijne motoriek. Hij of zij leert nieuwe vaardigheden: veters strikken, rits dichtdoen, knopen dichtdoen.

 • Links of rechts?

  Tussen het derde en vierde jaar krijgt een kind de voorkeur voor de linker- of rechterhand.

Hoe begeleidt Kindergarden de motorische (lichamelijke) ontwikkeling?

2,5 tot 4 jaar

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Zelfvertrouwen is een belangrijke basis om straks naar school te gaan. We leren de kinderen om naar elkaar te luisteren en te praten in groepsverband.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 2,5 tot 4 jaar
 • Egocentrisch

  Het is geen onwil, maar een kind heeft in deze fase nog weinig vermogen om zich te verplaatsen in een ander en denkt dat anderen hetzelfde denken als hij of zij.

 • Samenspelen

  Met twee kinderen samenspelen gaat beter dan met meerdere.

 • Regels

  De omgangsregels/groepsregels die met elkaar worden afgesproken gaat het kind accepteren.

 • Zelfbeheersing

  De zelfbeheersing neemt toe, waardoor een peuter minder driftbuien heeft. Hij of zij is erg gevoelig voor complimenten en kritiek.

 • Vriendschap

  In de groep wordt een saamhorigheidsgevoel opgebouwd tussen de kinderen; hier ontstaan ook de eerste vriendschappen.

Hoe begeleidt Kindergarden de sociaal-emotionele ontwikkeling?

2,5 tot 4 jaar

Taalontwikkeling

Denken, fantaseren, luisteren, praten, zingen: kinderen worden steeds actiever en creatiever met taal. Ze zijn dol op liedjes, taalspelletjes en het herhalen van rijmpjes.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 2,5 tot 4 jaar
 • Taalbegrip

  Een peuter van 2,5 jaar gebruikt woordcombinaties en begrijpt eenvoudige aanwijzingen en vragen.

 • Nieuwe woorden

  Rijmpjes en taalspelletjes zijn erg geliefd. De peuter probeert zinnen te maken aan de hand van taalregels die hij of zij herkent. Vanaf het derde jaar verzint een kind zelf nieuwe woorden.

 • Vervoegen

  Een peuter leert werkwoorden te vervoegen. Vanaf het moment dat hij of zij ermee start duurt het gemiddeld een jaar om onder de knie te krijgen.

 • Jij en ik

  Het verschil tussen ‘jij’, ‘hij’ en ‘zij’ wordt duidelijk, omdat een kind anderen leert te onderscheiden van hemzelf. Het krijgt ook interesse in schrijven.

 • Vragen formuleren

  Een kind formuleert vragende zinnen goed. ‘Jij gaat mee?’ wordt ‘Ga jij mee?’. Vragen beginnen steeds vaker met: ‘wie’, ‘wat’ en ‘waar’. En hij of zij oefent met meervoud en enkelvoud.

Hoe begeleidt Kindergarden de taalontwikkeling?

2,5 tot 4 jaar

Cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling

Peuters ontdekken en leren veel met hun zintuigen. We sluiten aan bij deze natuurlijke ontwikkeling door materialen en werkjes aan te bieden waarmee ze hun zintuigen kunnen oefenen. Materialen en werkjes om waar te nemen, te horen, voelen, ruiken en proeven.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 2,5 tot 4 jaar
 • Symbolen

  Denken in symbolen: een kind maakt bijvoorbeeld een tent van een laken, een huis van een doos. En het blijft alles herhalen: liedjes, verhalen, boekjes. Die herhaling geeft vertrouwen.

 • Magisch denken

  Een peuter kan nog geen onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid. Alles wat een kind niet snapt, verklaart het door fantasie te gebruiken. Magisch denken verdwijnt geleidelijk, zo rond het zesde jaar.

 • Rondje en vierkant

  Kinderen krijgen begrip voor wiskundige vormen (cirkel, vierkant, driehoek).

 • Woorden verzinnen

  Tussen het derde en het vierde jaar kan een peuter over dingen nadenken waar hij of zij het woord niet voor weet en dan daar zelf een woord voor verzinnen.

 • Probleem

  Ontwikkeling van het probleem oplossend vermogen. Een kind kan situaties bedenken waarin vergelijkbare problemen voorkwamen en doet dan wat het al eerder geleerd heeft.

Hoe begeleidt Kindergarden de cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling?

2,5 tot 4 jaar

Persoonlijkheidsontwikkeling

Kinderen zijn dol op taakjes in onze moestuin. We stimuleren daarmee hun groeiende zelfstandigheid en hun behoefte om steeds meer initiatief te nemen.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 2,5 tot 4 jaar
 • Fantasie en werkelijkheid

  Peuters (en kleuters) kunnen fantasie en werkelijkheid nog maar moeilijk uit elkaar houden. Net als in sprookjes is alles mogelijk.

 • Schuldgevoel

  Een peuter krijgt besef van wat goed of fout, lief of stout is. Hij of zij denkt: ‘ik ben stout geweest’. De ontwikkeling van dit eerste schuldgevoel is van invloed op het zelfbeeld.

 • Initiatief

  Zelfstandigheid en zelfvertrouwen groeien. Dat heeft tot gevolg dat een kind doelbewust gaat handelen en initiatief neemt.

 • Bezitterigheid

  Kinderen gaan de ouder van de andere sekse claimen. Tegelijkertijd zijn ze jaloers op de ouder van de gelijke sekse die ze als rivaal zien.

 • Zelfkennis

  Tussen de drie en vier jaar ontwikkelt de peuter een beginnende zelfkennis.

Hoe begeleidt Kindergarden de persoonlijkheidsontwikkeling?