MENU

Jouw kind is tussen de2,5 - 4 jaar

Op deze tijdlijn maak je kennis met de mijlpalen die essentieel zijn voor de groei en bloei van kinderen. Mijlpalen op het gebied van motoriek, taalontwikkeling, sociaal-emotionele en cognitieve-zintuiglijke ontwikkeling én persoonlijkheidsontwikkeling. Ook lees je hoe Kindergarden de zorg voor kinderen hier op afstemt in de verschillende leeftijdsfasen.

Ontdek

Mijlpalen

  

Wist je dat een kind tussen het derde en vierde levensjaar voorkeur krijgt voor de linker- of de rechterhand? En dat in deze fase de eerste vriendschappen ontstaan?

Kindergarden schenkt volop aandacht aan de ontwikkeling binnen elke leeftijdsfase. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Het ene kind is immers het andere niet. Daarom is het niet altijd mogelijk om de ontwikkeling van kinderen te vergelijken. Deze tijdslijn laat je zien wat je zoon of dochter allemaal ontdekt, ervaart en leert in die eerste belangrijke levensjaren!

79
79

2,5 - 4 jaar

Motorische (lichamelijke) ontwikkeling

Kinderen kunnen en willen steeds meer. Ze worden stabieler en hun bewegingen zien er steeds vloeiender uit. Daarom nemen we ze veel mee naar buiten. Onze tuinen zijn een veilige omgeving met alle ruimte om te rennen, fietsen of klimmen.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 2,5 - 4 jaar
 • In de breedte

  Tussen 2,5 en 3 jaar groeit een kind in de breedte. Doordat het groeitempo in de lengte afneemt, vermindert ook de eetlust.

 • Vol zelfvertrouwen

  Een peuter rent zonder te vallen en klimt overal op. Hij kan met twee benen tegelijk van een verhoging springen.

 • Zindelijkheid

  Het proces om de sluitspieren te leren beheersen begint rond de 2,5 jaar.

 • Vaardigheden

  Er zijn grote sprongen te zien in de ontwikkeling van de fijne motoriek. Hij of zij leert nieuwe vaardigheden: veters strikken, rits dichtdoen, knopen dichtdoen.

 • Links of rechts?

  Tussen het derde en vierde jaar krijgt een kind de voorkeur voor de linker- of rechterhand.

Hoe begeleidt Kindergarden de motorische (lichamelijke) ontwikkeling?

Tekenen eist veel van je concentratie en fijne motoriek…

Tekenen eist veel van je concentratie en fijne motoriek…

Het resultaat mag er altijd zijn.

Het resultaat mag er altijd zijn.

Elke keer maken we er iets vrolijks van.

Elke keer maken we er iets vrolijks van.

Lekker knutselen

Kinderen verven en mengen zelf verf waardoor ze nieuwe kleuren ontdekken. We spelen met grote kralen van verschillende kleuren, vorm en grootte. Tellen, sorteren en rijgen, iets wat bijvoorbeeld goed is voor de oog-handcoördinatie en voor het groeiende gevoel voor orde en nauwkeurigheid.

Peutergym

Kinderen vinden het een feest: balanceren, rollen en springen onder begeleiding van een van onze pedagogisch medewerkers. Onze peuters komen spelenderwijs in aanraking met allerlei vormen van bewegen en gebruiken daarbij soms klein materiaal als hoepels, ballen of pittenzakjes.

Dansen

Tijdens dansen kunnen kinderen heel erg opgaan in hun fantasie, iets wat goed is voor hun creatieve expressie. Attributen als danslinten helpen daarbij. Door veel te dansen leren kinderen hun lichaam kennen en wordt de grove motoriek gestimuleerd. Het is bovendien een goede manier om energie kwijt te raken.

Alles weten over Taalontwikkeling? Scroll snel verder

2,5 - 4 jaar

Taalontwikkeling

Denken, fantaseren, luisteren, praten, zingen: kinderen worden steeds actiever en creatiever met taal. Ze zijn dol op liedjes, taalspelletjes en het herhalen van rijmpjes.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 2,5 - 4 jaar
 • Taalbegrip

  Een peuter van 2,5 jaar gebruikt woordcombinaties en begrijpt eenvoudige aanwijzingen en vragen.

 • Nieuwe woorden

  Rijmpjes en taalspelletjes zijn erg geliefd. De peuter probeert zinnen te maken aan de hand van taalregels die hij of zij herkent. Vanaf het derde jaar verzint een kind zelf nieuwe woorden.

 • Vervoegen

  Een peuter leert werkwoorden te vervoegen. Vanaf het moment dat hij of zij ermee start duurt het gemiddeld een jaar om onder de knie te krijgen.

 • Jij en ik

  Het verschil tussen ‘jij’, ‘hij’ en ‘zij’ wordt duidelijk, omdat een kind anderen leert te onderscheiden van hemzelf. Het krijgt ook interesse in schrijven.

 • Vragen formuleren

  Een kind formuleert vragende zinnen goed. ‘Jij gaat mee?’ wordt ‘Ga jij mee?’. Vragen beginnen steeds vaker met: ‘wie’, ‘wat’ en ‘waar’. En hij of zij oefent met meervoud en enkelvoud.

Hoe begeleidt Kindergarden de taalontwikkeling?

Het poppenhuis activeert de fantasie en het taalvermogen.

Het poppenhuis activeert de fantasie en het taalvermogen.

Woordenschat

We voeren veel gesprekken met de kinderen. Dat is onder andere goed voor de woordenschat die zich nu enorm uitbreidt. Belangrijk is om goed te articuleren en de zinnen duidelijk uit te spreken. We verwoorden op heldere wijze wat wij of de kinderen gaan doen. We lezen voor en vertellen verhalen. En, heel belangrijk: we luisteren aandachtig als de peuter zélf iets wil vertellen.

Parallel ontwikkeling

De taalontwikkeling gaat tussen de 2,5 en 4 jaar gelijk op met de sociaal-emotionele, motorische, cognitief-zintuiglijke en persoonlijke ontwikkeling. Deze zogenaamde parallel ontwikkeling, waarbij alle gebieden zich even snel ontwikkelen, voltrekt zich op latere leeftijd niet meer in zo’n sterke mate. We doen activiteiten die alle ontwikkelgebieden stimuleren, zoals poppenkast spelen of spelen met vingerpopjes of handpoppen.

Taalspelletjes, rijmpjes en liedjes

We nodigen kinderen uit om taal te gebruiken. Om de ontwikkeling in deze periode zo goed mogelijk te laten verlopen, bieden we activiteiten die denken, praten, luisteren, fantaseren en spelen combineren. We lezen voor, doen taalspelletjes, herhalen rijmpjes en zingen met de kinderen. Soms gebruiken we een liedjesmand: bij elk voorwerp in de mand benoemen we een liedje.

Alles weten over Sociaal-emotionele ontwikkeling? Scroll snel verder

2,5 - 4 jaar

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Zelfvertrouwen is een belangrijke basis om straks naar school te gaan. We leren de kinderen om naar elkaar te luisteren en te praten in groepsverband.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 2,5 - 4 jaar
 • Egocentrisch

  Het is geen onwil, maar een kind heeft in deze fase nog weinig vermogen om zich te verplaatsen in een ander en denkt dat anderen hetzelfde denken als hij of zij.

 • Samenspelen

  Met twee kinderen samenspelen gaat beter dan met meerdere.

 • Regels

  De omgangsregels/groepsregels die met elkaar worden afgesproken gaat het kind accepteren.

 • Zelfbeheersing

  De zelfbeheersing neemt toe, waardoor een peuter minder driftbuien heeft. Hij of zij is erg gevoelig voor complimenten en kritiek.

 • Vriendschap

  In de groep wordt een saamhorigheidsgevoel opgebouwd tussen de kinderen; hier ontstaan ook de eerste vriendschappen.

Hoe begeleidt Kindergarden de sociaal-emotionele ontwikkeling?

Eén of twee nachtjes?

Eén of twee nachtjes?

Peuters zorgen maar wat graag voor de Logeerbeer en de Logeeraap.

Samen een tekening maken betekent samenwerken, praten en luisteren naar elkaar.

Samen een tekening maken betekent samenwerken, praten en luisteren naar elkaar.

Accepteren sociale regels

Het is essentieel om veel aandacht te besteden aan de sociale ontwikkeling van uw peuter. Peuters willen erbij horen en kijken op naar vriendjes en vriendinnetjes. Onder begeleiding van de pedagogisch medewerksters leren de kinderen om te gaan met empathie, mededogen en sociaal bewustzijn. Vaak gaat het ook om het leren omgaan met emotie en de eigen wil. Deze mogen er zijn; kinderen leren dat hier aandacht voor is en leren deze gevoelens ook uit te spreken.

Deel uitmaken van een groep

We leren de kinderen dat ieder kindje voor ons even belangrijk is. We leren hen ook om naar elkaar te luisteren en te praten in groepsverband. Verschillende projecten ondersteunen dit. Zoals de ochtendgymnastiek, de kinderyoga, de Logeerbeer, waarvoor de kinderen bij toerbeurt mogen zorgen, en op sommige vestigingen Early Bird (Engelse les). ‘Onze’ kinderen gaan straks met zelfvertrouwen naar de basisschool!

Spelenderwijs leren

Sociaal gedrag leren kinderen spelenderwijs. Ze kunnen eenvoudige spelregels accepteren en op hun beurt wachten. In rollenspellen geven we kinderen bijvoorbeeld ruimte om emoties en indrukken te verwerken. Populaire attributen zijn verkleedkleren, knuffels, poppen, theeservies. De huiskamer hoek is favoriet, net als het picknicken op een kleed. Kinderen maken samen ook graag een treinbaan of laten met elkaar de mooiste bouwwerken verrijzen.

Alles weten over Cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling? Scroll snel verder

2,5 - 4 jaar

Cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling

Peuters ontdekken en leren veel met hun zintuigen. We sluiten aan bij deze natuurlijke ontwikkeling door materialen en werkjes aan te bieden waarmee ze hun zintuigen kunnen oefenen. Materialen en werkjes om waar te nemen, te horen, voelen, ruiken en proeven.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 2,5 - 4 jaar
 • Symbolen

  Denken in symbolen: een kind maakt bijvoorbeeld een tent van een laken, een huis van een doos. En het blijft alles herhalen: liedjes, verhalen, boekjes. Die herhaling geeft vertrouwen.

 • Magisch denken

  Een peuter kan nog geen onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid. Alles wat een kind niet snapt, verklaart het door fantasie te gebruiken. Magisch denken verdwijnt geleidelijk, zo rond het zesde jaar.

 • Rondje en vierkant

  Kinderen krijgen begrip voor wiskundige vormen (cirkel, vierkant, driehoek).

 • Woorden verzinnen

  Tussen het derde en het vierde jaar kan een peuter over dingen nadenken waar hij of zij het woord niet voor weet en dan daar zelf een woord voor verzinnen.

 • Probleem

  Ontwikkeling van het probleem oplossend vermogen. Een kind kan situaties bedenken waarin vergelijkbare problemen voorkwamen en doet dan wat het al eerder geleerd heeft.

Hoe begeleidt Kindergarden de cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling?

We openen een wereld aan mogelijkheden.

We openen een wereld aan mogelijkheden.

Knijpers: voordat we er spelletjes mee gaan doen, is er de fascinatie voor het nieuwe materiaal.

Kleine wasjes

Kleine wasjes

Peuters leren veel door imitatie. Imiteren is leren. Naarmate peuters groter worden, willen ze in alles hun ouders nadoen. Bijvoorbeeld in alledaagse, huishoudelijke activiteiten.

Fantasiespel

Imitatie en fantasie gaan samen: eten maken in het keukentje, luiers verschonen bij de poppen, thee drinken aan tafel. Bij oudere peuters zijn verkleedspullen, het strijkijzer en huishoudelijke materialen geliefd. De oudsten willen met alles helpen; bij het verzamelen van bladeren in de tuin, met afwassen, bij het schoenen poetsen en ramen zemen.

Afspraken maken

We betrekken kinderen zoveel mogelijk bij het maken van afspraken en het opstellen van (groeps)regels. Daardoor krijgen ze meer controle en voelt de regel ‘eigen’. Ze zullen zich hierdoor sneller aan de regels houden. Het vergroot bovendien hun oorzaak-gevolg inzicht. Ze ontdekken bijvoorbeeld dat er bijna geen zand in de zandtafel meer is na het spel van andere kinderen. De afspraak die zij met elkaar maken: na het spelen met de zandtafel zelf het zand dat er naast is gevallen met stoffer en blik terug in de tafel gieten.

Knijperspel stimuleert ontdekkingsdrang

Een voorbeeld is het knijperspel; een grote bak met veel gekleurde wasknijpers van verschillende afmetingen. Het leukste en het leerzaamste is om kinderen zelf te laten ontdekken wat ze ermee kunnen doen. We beginnen niet meteen met spelletjes; de kinderen zijn nog te gefascineerd door het nieuwe materiaal en zullen moeite hebben om te luisteren. Ze zullen eraan voelen, erin knijpen, ze uit elkaar halen. Kinderen hebben in deze periode ook behoefte om te orderen (alle knijpers van dezelfde kleur bij elkaar leggen), te seriëren (een bepaalde volgorde aanbrengen) en te matchen (twee knijpers met dezelfde kleur bij elkaar zoeken).

Alles weten over Persoonlijkheidsontwikkeling ? Scroll snel verder

2,5 - 4 jaar

Persoonlijkheidsontwikkeling

Kinderen zijn dol op taakjes in onze moestuin. We stimuleren daarmee hun groeiende zelfstandigheid en hun behoefte om steeds meer initiatief te nemen.

Belangrijke mijlpalen in de periode van 2,5 - 4 jaar
 • Fantasie & werkelijkheid

  Peuters (en kleuters) kunnen fantasie en werkelijkheid nog maar moeilijk uit elkaar houden. Net als in sprookjes is alles mogelijk.

 • Schuldgevoel

  Een peuter krijgt besef van wat goed of fout, lief of stout is. Hij of zij denkt: ‘ik ben stout geweest’. De ontwikkeling van dit eerste schuldgevoel is van invloed op het zelfbeeld.

 • Initiatief

  Zelfstandigheid en zelfvertrouwen groeien. Dat heeft tot gevolg dat een kind doelbewust gaat handelen en initiatief neemt.

 • Bezitterigheid

  Kinderen gaan de ouder van de andere sekse claimen. Tegelijkertijd zijn ze jaloers op de ouder van de gelijke sekse die ze als rivaal zien.

 • Zelfkennis

  Tussen de drie en vier jaar ontwikkelt de peuter een beginnende zelfkennis.

Hoe begeleidt Kindergarden de persoonlijkheidsontwikkeling?

Peuters nemen steeds meer initiatief.

Peuters nemen steeds meer initiatief.

Resultaat: een groeiend vertrouwen in zichzelf.

Fantasie niet ontkennen

Fantasie en werkelijkheid zijn voor uw peuter moeilijk uit elkaar te houden. Alles is mogelijk, net als in sprookjes. Fantasie kan dus leuk zijn, maar ook eng. We nemen angsten serieus. Als er een draak onder het bed ligt, verjagen we die en helpen de angstige situatie oplossen. En geven aan dat draken alleen in boeken voorkwamen (in de hoop dat de kinderen de volgende keer de oplossing voor zichzelf bedenken). Maar we gaan niet te ver mee in de fantasie: we houden de angst klein en maken ‘m niet groter door er te veel aandacht aan te besteden.

Actie en ontspanning

Yogaoefeningen geven uw kind een balans tussen actief bezig zijn en ontspanningsoefeningen. Yoga stimuleert onder andere de motoriek en het concentratievermogen, maar vooral het zelfbewustzijn. Kinderen worden zich door yoga bewust van hun lichaam, leren het kennen en er creatief mee om te gaan.

Groeiende zelfstandigheid

We geven een peuter volop de kans om zoveel mogelijk zelf te doen. We komen daarmee tegemoet aan de behoefte om steeds meer initiatief te nemen en doelbewuste handelingen te verrichten. Gaat in deze fase bijvoorbeeld het uitdoen van verschillende kledingstukken al vrij gemakkelijk, hoe groot is de voldoening als een peuter na een poosje zelf ook een paar kledingstukken aan kan trekken. Het vertrouwen in zichzelf groeit enorm als hij leert dat hij niet voor alles afhankelijk is van een volwassene!

×
Sluit ×

Bekijk mijlpalen:

Meer tips?

Via onze nieuwsbrief ontvang je meer praktische tips over het stimuleren van de ontwikkeling bij kinderen. Je ontvangt de nieuwsbrief 6 keer per jaar.

Nieuwsbrief